Argumenty wiersza poleceń#

--help#

Wyświetla okno Command Argument Help jeszcze przed pojawieniem się głównego okna programu. Dopiero po zamknięciu okna Command Argument Help pojawi się główne okno programu.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ --help

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Jest to jedyny argument wiersza poleceń dla programu Notepad++ zawierający podwójny myślnik przed swoją nazwą.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ --help
notepad++ -multiInst --help
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Argumenty wiersza poleceń (H1) --help (H2) Opis działania (H3)