Exuberant Ctags#

Program ctags#

-n#

Argument -n nakazuje programowi ctags, aby tagi z bieżącej generacji do oznaczania swojego położenia w kodzie źródłowym używały tylko numerów linii. Jest to skrócona wersja dla argumentu --excmd=n i --excmd=number. W celu zachowania spójnego wyniku dla wszystkich analizowanych plików najlepiej umieszczać argument -n jeszcze przed pierwszym analizowanym plikiem. Argument -n jest ignorowany w trybie etags.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags -n [--argument | -argument] [path]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Argument -n można podawać naprzemiennie z argumentem -N czy --excmd, nawet wiele razy (separatorem jest spacja), i każdy kolejny będzie miał wpływ tylko na te pliki, które występują bezpośrednio po nim.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags -n *							:: oznaczanie położenia numerami linii
ctags --excmd=n *
ctags --excmd=number *

ctags --excmd=n -n *				:: oznaczanie położenia numerami linii
ctags -n --excmd=n *				:: oznaczanie położenia numerami linii

ctags --excmd=number -n *			:: oznaczanie położenia numerami linii
ctags -n --excmd=number *			:: oznaczanie położenia numerami linii

ctags -N -n *						:: oznaczanie położenia numerami linii
ctags -n -N *						:: oznaczanie położenia wzorcami wyszukiwania

ctags -n test.js -N test.html		:: oznaczanie położenia numerami linii w pliku 'test.js', a potem wzorcami wyszukiwania w pliku 'test.html'

:: Błędne przypadki

ctags -n
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) -n (H3) Opis działania (H4)