Pasek tytułu#

Pasek tytułu znajduje się na samej górze głównego okna programu zaraz nad Paskiem menu. Po jego lewej stronie wyświetlany zostaje tytuł dla aktualnie wybranej karty, a z prawej strony widoczne są przyciski Min/Max/Close.

Notepad++ - główne okno programu w trybie standardowego wyświetlania z zaznaczonym Paskiem tytułu

Rysunek. Notepad++ - główne okno programu w trybie standardowego wyświetlania z zaznaczonym Paskiem tytułu

Pasek tytułu jest automatycznie ukrywany w trybie pełnoekranowym lub trybie Post-It. Nie ma możliwości wyrywkowego włączania lub wyłączania Paska tytułu.

Tytuł # na Pasku tytułu jest tworzony według wzorca:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
*path_or_name - Notepad++ [Administrator]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
D:\_test\NPPClean\change.log - Notepad++
D:\_test\NPPClean\change.log - Notepad++ [Administrator]

*D:\_test\NPPClean\change.log - Notepad++
*D:\_test\NPPClean\change.log - Notepad++ [Administrator]

change.log - Notepad++
change.log - Notepad++ [Administrator]

*change.log - Notepad++
*change.log - Notepad++ [Administrator]

new - Notepad++
new - Notepad++ [Administrator]

*new - Notepad++
*new - Notepad++ [Administrator]
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Pasek tytułu (H1)