Pasek kart#

Pasek kart znajduje się w głównym oknie programu i przy domyślnych ustawieniach bezpośrednio nad Obszarem edycji. Każda karta ulokowana na Pasku kart reprezentuje jakiś bufor z danymi. Dla uproszczenia bufor ten można utożsamiać wprost z otwartym plikiem lub dokumentem, a jego podgląd umieszczany jest w Obszarze edycji. Podstawowym zadaniem Paska kart jest zapewnienie nawigacji między pootwieranymi plikami.

Standardowo karty na Pasku kart wyświetlane są w układzie horyzontalny (tj. poziomo) i w jednym wierszu. Jeśli kart jest dużo i nie mieszczą się w ustawionej szerokości Obszaru edycji, to pojawią się dodatkowe strzałki lewo/prawo pozwalające przewijać karty. Identyczny efekt osiągniemy używając kółka myszy.

Notepad++ - poziomy Pasek kart z wieloma kartami w jednym wierszu

Rysunek. Notepad++ - poziomy Pasek kart z wieloma kartami w jednym wierszu

Klikając u góry na Pasku menu kolejno Ustawienia >> Ustawienia... >> Ogólne >> Pasek kart mamy możliwość kontroli niektórych aspektów zachowania Paska kart:

Notepad++ - opcje Paska kart

Rysunek. Notepad++ - opcje Paska kart

Nazwy opcji są na tyle oczywiste, że nie ma sensu opisywać każdej z osobna. Warto jedynie zaznaczyć, że wariant Wieloliniowy działa dla układu poziomego jak i pionowego. Przy wielu otwartych plikach możemy otrzymać nierównomierny rozkład kart (z powodu różnych szerokości kart), co nie jest szczególnie wygodne ani użyteczne przy zarządzaniu całością (są lepsze rozwiązania).

Notepad++ - wielowierszowy pionowy Pasek kart

Rysunek. Notepad++ - wielowierszowy pionowy Pasek kart

Osobom pracującym na dużej liczbie plików i używającym Paska kart w celach nawigacyjnych zasugerowałbym wyłączenie przycisku zamykania widocznego na każdej karcie. Unikniemy w ten sposób omyłkowego zamknięcia karty na skutek przypadkowego kliknięcia na tymże przycisku. Kartę wciąż można zamykać kółkiem myszy, lewym dwuklikiem (jeśli włączone) lub z poziomu menu kontekstowego.

Akcje na kartach#

Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na karcie spowoduje jej aktywację i przywołanie powiązanego z nią pliku w Obszarze roboczym. Kliknięcie środkowym przyciskiem myszy na karcie spowoduje jej zamknięcie (w opcjach Paska kart można włączyć zamykanie lewym dwuklikiem). Karty obsługują mechanizm przeciągana-upuszczania i w zależności gdzie upuszczamy kartę możemy (pod warunkiem, że w opcjach nie włączono blokady przeciągania):

Istnieje możliwość hurtowego posortowania wszystkich kar przy użyciu dodatkowego modalnego okna.

W zasadzie sporo akcji wykonywanych na karcie jest tożsama z wykonywaniem operacji na powiązanym z nią pliku/dokumencie. Polecenia te są porozrzucane w poszczególnych kategoriach na Pasku menu, choćby w Widok >> Karty.

Notepad++ - polecenia kart na Pasku menu

Rysunek. Notepad++ - polecenia kart na Pasku menu

Stan i wygląd kart#

Karty swoim wyglądem mogą informować o różnym stanie w jakim się znajdują, jak i stanie powiązanych z nimi plików:

Niektóre z wyżej wymienionych cech kart jest konfigurowalna poprzez okno Konfiguratora stylów.

Menu kontekstowe kart#

Wszystkie karty posiadają to samo menu kontekstowe, które pojawia się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu karty. W przeciwieństwie do menu kontekstowego Obszaru edycji jest ono niekonfigurowalne.

Notepad++ - menu kontekstowe Paska kart

Rysunek. Notepad++ - menu kontekstowe Paska kart

W zależności od stanu karty przywołującej menu kontekstowe niektóre pozycje tego menu będą niedostępne (wyszarzone).

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Pasek kart (H1) Akcje na kartach (H2) Stan i wygląd kart (H2) Menu kontekstowe kart (H2)