Pasek kart#

Pasek kart znajduje się w głównym oknie programu i przy domyślnych ustawieniach bezpośrednio nad Obszarem edycji. Najistotniejszym elementem widocznym na Pasku kart jest karta #, która reprezentuje jakiś bufor z danymi. Dla uproszczenia bufor ten można utożsamiać wprost z otwartym plikiem lub dokumentem, a jego podgląd umieszczany jest w Obszarze edycji. Podstawowym zadaniem Paska kart jest zapewnienie nawigacji między pootwieranymi plikami.

Notepad++ - główne okno programu w trybie standardowego wyświetlania z zaznaczonym Paskiem kart

Rysunek. Notepad++ - główne okno programu w trybie standardowego wyświetlania z zaznaczonym Paskiem kart

Standardowo karty na Pasku kart wyświetlane są w układzie horyzontalny (tj. poziomo) i w jednym wierszu. Jeśli kart jest dużo i nie mieszczą się w ustawionej szerokości Obszaru edycji, to pojawią się dodatkowe strzałki lewo/prawo pozwalające przewijać karty. Identyczny efekt osiągniemy używając kółka myszy.

Notepad++ - poziomy Pasek kart z wieloma kartami w jednym wierszu i widocznymi strzałkami przewijania

Rysunek. Notepad++ - poziomy Pasek kart z wieloma kartami w jednym wierszu i widocznymi strzałkami przewijania

Notepad++ udostępnia specjalny tryb podwójnego widoku, w którym główne okno programu zawiera dwa niezależne Obszary edycji obok siebie (w układzie pionowym lub poziomym), i każdy z nich posiada swój własny Pasek kart.

Ustawienia Paska kart#

Klikając u góry na Pasku menu kolejno Ustawienia >> Ustawienia... >> Ogólne >> Pasek kart mamy możliwość kontroli niektórych aspektów zachowania Paska kart:

Notepad++ - opcje Paska kart

Rysunek. Notepad++ - opcje Paska kart

Nazwy opcji są na tyle oczywiste, że nie ma sensu opisywać każdej z osobna. Warto jedynie zaznaczyć, że wariant Wieloliniowy działa dla układu poziomego jak i pionowego. Przy wielu otwartych plikach możemy otrzymać nierównomierny rozkład kart (z powodu różnych szerokości kart), co nie jest szczególnie wygodne ani użyteczne przy zarządzaniu całością (są lepsze rozwiązania).

Notepad++ - wielowierszowy pionowy Pasek kart

Rysunek. Notepad++ - wielowierszowy pionowy Pasek kart

Osobom pracującym na dużej liczbie plików i używającym Paska kart w celach nawigacyjnych zasugerowałbym wyłączenie przycisku zamykania widocznego na każdej karcie. Unikniemy w ten sposób omyłkowego zamknięcia karty na skutek przypadkowego kliknięcia na tymże przycisku. Kartę wciąż można zamykać kółkiem myszy, lewym dwuklikiem (jeśli włączone), z poziomu menu kontekstowego karty lub przyciskiem X ulokowanym na końcu Paska menu.

Stan i wygląd kart#

Karty swoim wyglądem mogą informować o różnym stanie w jakim się znajdują, jak i stanie powiązanych z nimi plików:

Niektóre z wyżej wymienionych cech kart jest konfigurowalna poprzez okno Konfiguratora stylów.

Menu kontekstowe kart#

Wszystkie karty posiadają to samo menu kontekstowe, które pojawia się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu karty. W przeciwieństwie do menu kontekstowego Obszaru edycji jest ono niekonfigurowalne.

Notepad++ - menu kontekstowe Paska kart

Rysunek. Notepad++ - menu kontekstowe Paska kart

W zależności od stanu karty przywołującej menu kontekstowe niektóre pozycje tego menu będą niedostępne (wyszarzone).

Akcje na kartach#

Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na karcie spowoduje jej aktywację i wyświetlenie powiązanego z nią bufora z danymi w Obszarze edycji. Kliknięcie środkowym przyciskiem myszy na karcie spowoduje jej zamknięcie. W ustawieniach Paska kart można również włączyć zamykanie karty lewym dwuklikiem.

Karty obsługują mechanizm przeciągana-upuszczania (pod warunkiem, że w ustawieniach Paska kart nie włączono blokady przeciągania) i, w zależności gdzie upuszczamy kartę, możemy:

Istnieje możliwość hurtowego posortowania wszystkich kar przy użyciu dodatkowego modalnego okna.

W zasadzie sporo akcji wykonywanych na karcie jest tożsama z wykonywaniem operacji na powiązanym z nią pliku/dokumencie. Polecenia te są porozrzucane w poszczególnych kategoriach na Pasku menu, choćby w Widok >> Karty.

Notepad++ - polecenia kart na Pasku menu

Rysunek. Notepad++ - polecenia kart na Pasku menu

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Pasek kart (H1) Ustawienia Paska kart (H2) Stan i wygląd kart (H2) Menu kontekstowe kart (H2) Akcje na kartach (H2)