Argumenty wiersza poleceń#

-systemtray#

Uruchamia program Notepad++ od razu w zasobniku systemowym (prawy dolny róg obok zegara). Całkowite zamknięcie programu jest możliwe tylko z poziomu ikonki NPP widocznej w zasobniku systemowym.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -systemtray

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -systemtray
notepad++ -multiInst -systemtray

Efekt:

Notepad++ - ikonka programu NPP w zasobniku systemowym Windowsa 7 po przekazaniu argumentu -systemtray

Rysunek. Notepad++ - ikonka programu NPP w zasobniku systemowym Windowsa 7 po przekazaniu argumentu -systemtray

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Argumenty wiersza poleceń (H1) -systemtray (H2) Opis działania (H3)