Pasek stanu#

Pasek stanu znajduje się na samym dole głównego okna programu. Zawiera on dodatkowe informacje na temat aktualnie wybranego pliku (np. liczbę wszystkich znaków/linii, położenie kursora, kodowanie, itd.) i polecenia modyfikujące pewne cechy pliku (np. użyty język).

Notepad++ - główne okno programu w trybie standardowego wyświetlania z zaznaczonym Paskiem stanu

Rysunek. Notepad++ - główne okno programu w trybie standardowego wyświetlania z zaznaczonym Paskiem stanu

Przy domyślnych ustawieniach programu Notepad++ jego Pasek stanu jest zawsze widoczny w trybie standardowego wyświetlania, trybie pełnoekranowym i trybie podwójnego widoku. Nie mniej jednak można go wyłączyć na stałe wybierając góry na Pasku menu kolejno Ustawienia >> Ustawienia... >> Ogólne >> Pokazuj pasek stanu. Nie ma możliwości wyrywkowego pokazywania wyłączonego Paska stanu.

Notepad++ - kontrola widoczności Paska stanu w oknie Preferencje

Rysunek. Notepad++ - kontrola widoczności Paska stanu w oknie Preferencje

Pasek stanu ma sześć charakterystycznych obszarów oddzielonych od siebie pionowymi separatorami. Można je opisać następująco:

Powyższe sześć pól jest zawsze włączonych na Pasku stanu i w standardowy sposób nie można ich wyłączyć/ukryć. Wszystkie oprócz pierwszego mają na sztywno ustawione wymiary, więc może się wydawać, że są one wyrównane do prawej, szczególnie przy większych rozdzielczościach ekranu. Przy zmniejszaniu głównego okna programu pola mogą nachodzić na siebie w taki sposób, że zawsze zakrywane zostaje pierwsze widoczne pole z lewej. Przy maksymalnym zwężeniu głównego okna programu widoczne pozostają tylko dwa ostatnie pola, tj. to z kodowaniem i trybem wprowadzania tekstu.

Notepad++ - Pasek stanu przy maksymalnym zwężeniu głównego okna programu

Rysunek. Notepad++ - Pasek stanu przy maksymalnym zwężeniu głównego okna programu

Warto nadmienić, że niektóre wtyczki mogą dodawać kolejne pola do Paska stanu, ale trzeba z tym uważać, aby nie narobić sobie tam nadmiernego bałaganu. Szkoda że nie ma łatwiejszego sposobu na samodzielne tworzenie takich pól, jak w przypadku menu kontekstowego Obszaru edycji.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Pasek stanu (H1)