Lista otwartych plików#

W programie Notepad++ istnieje specjalny popup zawierający listę wszystkich aktualnie otwartych plików z obu widoków. Przy domyślnych ustawieniach elementy na liście występują w kolejności ostatniego użycia (MRU - Most Recently Used). Oznacza to, że na pierwszej pozycji tejże listy zawsze znajduje się aktualnie wybrany plik, a na dalszych pozycjach znajdują się pozostałe pliki posortowane względem ich ostatniego użycia, tj. na 2. pozycji listy znajduje się plik użyty przed aktualnie wybranym, na 3. pozycji listy znajduje się plik użyty przed tym na 2. pozycji listy, itd., gdzie na ostatniej pozycji w liście znajduje się plik najrzadziej używany.

W ustawieniach programu mamy dwie dodatkowe opcje pozwalające kontrolować powyższy mechanizm. Wybieramy u góry na Pasku menu kolejno Ustawienia >> Ustawienia... >> Inne >> Przełączanie dokumentów (Ctrl+TAB), gdzie poszczególne kontrolki oznaczają:

Popup z Listą otwartych plików przywołujemy na żądanie wciskając jedną z dwóch kombinacji klawiszy:

Lista pozostaje widoczna dopóty, dopóki przytrzymujemy wciśnięty klawisz Ctrl. Przy włączonej liście dodatkowo możemy wybierać jej elementy za pomocą myszy (lewy klawisz lub kółko), działają także klawisze góra i dół z klawiatury.

Mimo że lista umożliwia modyfikację jej rozmiaru poprzez standardowe przeciąganie jej krawędzi i rogów, to nowe wymiary nie są zapamiętywane między kolejnymi wywoływaniami listy. W dodatku przy domyślnych rozmiarach i przy dużej liczbie otwartych plików nie widać pionowego paska przewijania (bug 9109). Nie ma też kontroli nad sposobem wyświetlania ścieżek plików, które zawsze są absolutne (bug 4863) oraz możliwości zmiany kolorów w liście (bug 4431).

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Lista otwartych plików (H1)