Argumenty wiersza poleceń#

-r#

Po uruchomieniu programu Notepad++ nastąpi rekurencyjne otwarcie wszystkich plików wskazywanych przez argument filePath. Rekurencyjność w tym przypadku polega na otworzeniu wszystkich plików z uwzględnieniem wszystkich podfolderów, których nazwy pasują do wzorca z argumentu filePath. Argument -r zostanie zignorowany w sytuacji, kiedy w argumencie filePath nie wystąpi przynajmniej jeden znak wieloznaczności * lub ?.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -r filePath

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -r c*
notepad++ -multiInst -r c*

notepad++ -multiInst c*
notepad++ -multiInst -r c*

notepad++ -multiInst c* l*
notepad++ -multiInst -r c* l*

notepad++ -multiInst themes\c*
notepad++ -multiInst -r themes\c*

notepad++ -multiInst themes
notepad++ -multiInst themes\*

// Błędne przypadki

notepad++ -multiInst -r
notepad++ -multiInst -r c
notepad++ -multiInst -r theme*
notepad++ -multiInst -r theme?\c*
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Argumenty wiersza poleceń (H1) -r (H2) Opis działania (H3)