Argumenty wiersza poleceń#

-qSpeed#

Ustala prędkość automatycznego wprowadzenia tekstu dla argumentu -qt lub -qf. Argument -qSpeed jest opcjonalny i w przypadku jego pominięcia użyta zostanie domyślna prędkość rapid.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -qSpeed<X> (-qt<Text> | -qf<ContentFilePath>) [-l<lang>]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -qfchange.log -qSpeed1
notepad++ -multiInst -qfchange.log -qSpeed1

notepad++ -multiInst -qfchange.log
notepad++ -multiInst -qfchange.log -qSpeed-2
notepad++ -multiInst -qfchange.log -qSpeed0
notepad++ -multiInst -qfchange.log -qSpeed2
notepad++ -multiInst -qfchange.log -qSpeed10

notepad++ -multiInst -qfchange.log -qSpeed1
notepad++ -multiInst -qfchange.log -qSpeed3

notepad++ -multiInst -qfshortcuts.xml -qSpeed1 -lphp
notepad++ -multiInst -qfshortcuts.xml -qSpeed2 -lxml
notepad++ -multiInst -qfshortcuts.xml -qSpeed3 -lhtml


notepad++ -qtWyraz -qSpeed1
notepad++ -multiInst -qtWyraz -qSpeed1

notepad++ -multiInst -qtWyraz1%20Wyraz2%20Wyraz3
notepad++ -multiInst -qtWyraz1%20Wyraz2%20Wyraz3 -qSpeed-2
notepad++ -multiInst -qtWyraz1%20Wyraz2%20Wyraz3 -qSpeed0
notepad++ -multiInst -qtWyraz1%20Wyraz2%20Wyraz3 -qSpeed2
notepad++ -multiInst -qtWyraz1%20Wyraz2%20Wyraz3 -qSpeed10

notepad++ -multiInst -qtWyraz1%20Wyraz2%20Wyraz3 -qSpeed1
notepad++ -multiInst -qtWyraz1%20Wyraz2%20Wyraz3 -qSpeed3

notepad++ -multiInst -qtWyraz1%20Wyraz2%20Wyraz3 -qSpeed1 -lcpp
notepad++ -multiInst -qtWyraz1%20Wyraz2%20Wyraz3 -qSpeed2 -lphp
notepad++ -multiInst -qtWyraz1%20Wyraz2%20Wyraz3 -qSpeed3 -lhtml


// Błędne przypadki

notepad++ -multiInst -qSpeed1
notepad++ -multiInst -qfchange.log -qSpeed
notepad++ -multiInst -qtWyraz -qSpeed
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Argumenty wiersza poleceń (H1) -qSpeed (H2) Opis działania (H3)