Exuberant Ctags#

Program ctags#

W projekcie Exuberant Ctags indeksem jest zwykły plik tekstowy, gdzie w każdej linii znajduje się osobny tag. Do wygenerowania pliku indeksu pod systemem Windows służy binarny program ctags.exe. Ostatnią jego wersję 5.8 pochodzącą z 9 lipca 2009 roku można pobrać ze strony domowej, choć w razie potrzeby wszystkie poprzednie wersje ulokowano także na stornie SourceForge.

W późniejszym czasie pojawiło się jeszcze kilka poprawek w kodzie źródłowym projektu (gałąź trunk), ale dla Windowsa nigdy nie wypuszczono nowego pliku binarnego. W przypadku Linuksa wciąż publikuje się nowsze wersje programu ctags dla różnych dystrybucji (Ubuntu, Debian). W razie potrzeby należy samodzielnie skompilować program z jakiegoś nowszego kodu źródłowego.

Istnieje oficjalna instrukcja dla programu ctags, ale zawiera bardzo ogólnikowe informacje (w dodatku po angielsku), co w pewnych sytuacjach może prowadzić do lekkiej konsternacji. Dla lepszego zrozumienia tematu przeanalizujmy raz jeszcze program ctags oraz każdy jego argument, ale tym razem w sposób bardziej szczegółowy.

Opis działania#

Prawidłowe użycie programu ctags można wyrazić ogólnym zapisem składniowym:

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
ctags [--argument | -argument] [path]
etags [--argument | -argument] [path]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Oto kilka dodatkowych uwag, o których warto pamiętać:

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) Opis działania (H3)