Exuberant Ctags#

Program ctags#

--fields#

Argument --fields dla bieżącego wywołania programu ctags kontroluje stanem włączenia/wyłączenia poszczególnych rozszerzających pól (tagfield) w wygenerowanych tagach, które używają rozszerzonego formatu Exuberant Ctags (domyślnie włączonego). W celu zachowania spójnego wyniku dla wszystkich analizowanych plików najlepiej umieszczać argument --fields jeszcze przed pierwszym analizowanym plikiem. Argument --fields jest ignorowany po przełączeniu się na oryginalny format Ctags dla generowanych tagów poprzez argument --format=1.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --fields[=[+|-]value] [--argument | -argument] [path]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Kilka uwag odnośnie stosowania argumentu --fields:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --fields="" *				:: wyłączenie wszystkich rozszerzających pól
ctags --fields= *				:: wyłączenie wszystkich rozszerzających pól
ctags --fields *				:: wyłączenie wszystkich rozszerzających pól
ctags *

ctags --fields=ln *				:: włączenie rozszerzającego pola 'l' i 'n' (reszta wyłączona)
ctags --fields=nl *				:: włączenie rozszerzającego pola 'l' i 'n' (reszta wyłączona)

ctags --fields=+ln *			:: włączenie rozszerzającego pola 'l' i 'n' (reszta ma domyślny stan)
ctags --fields=+l+n *			:: włączenie rozszerzającego pola 'l' i 'n' (reszta ma domyślny stan)

ctags --fields=-k *				:: wyłączenie rozszerzającego pola 'k' (reszta ma domyślny stan)
ctags --fields=-fkst *			:: wyłączenie wszystkich domyślnie włączonych rozszerzających pól 'f', 'k', 's' i 't'

ctags --fields=+kK *			:: włączenie rozszerzającego pola 'K' (pole 'K' zawsze przesłoni pole 'k')
ctags --fields=+Kk *			:: włączenie rozszerzającego pola 'K' (pole 'K' zawsze przesłoni pole 'k')

ctags --fields=-k+k *			:: włączenie rozszerzającego pola 'k' (reszta ma domyślny stan)
ctags --fields=+ln-l *			:: włączenie rozszerzającego pola 'l' (reszta ma domyślny stan)

ctags --fields=+ln --fields *	:: wyłączenie wszystkich rozszerzających pól
ctags --fields=-k --fields=+k *	:: włączenie rozszerzającego pola 'k' (reszta ma domyślny stan)

:: Błędne przypadki

ctags --fields=x
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) --fields (H3) Opis działania (H4)