Exuberant Ctags#

Program ctags#

--sort#

Argument --sort odpowiada za włączenie (domyślnie) lub wyłączenie (to samo, co argument -u) sortowania tagów pochodzących z bieżącego wywołania programu ctags. Argument --sort to jeden z odroczonych argumentów i jest on ignorowany w trybie etags.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --sort=value [--argument | -argument] [path]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Sortowanie # dla tagów z bieżącej generacji oznacza zarówno uporządkowanie ich w kolejności alfabetycznej A-Z (z/bez uwzględniania wielkości znaków), jak i usunięcie wszystkich duplikatów.

Jeśli przekażemy wiele argumentów --sort (lub jego krótszej wersji -u) to decydujący będzie tylko ten ostatni. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że pseudo tag !_TAG_FILE_SORTED dla pliku indeksu jest ustalany w oparciu o wartość ostatniego argumentu --sort, który wystąpił przed argumentem path, mimo że o sortowaniu i tak zadecyduje ostatni argument --sort przekazany przy wywołaniu programu ctags. Z tego też względu zaleca się umieszczanie ostatniego argumentu --sort jeszcze przed pierwszym użyciem argumentu path.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --sort=yes *
ctags * --sort=yes
ctags *

ctags --sort=foldcase *
ctags * --sort=foldcase

ctags --sort=no *
ctags * --sort=no
ctags * -u

ctags --sort=no -R --sort=yes						:: sortowanie włączone
ctags --sort=yes test.js test.html					:: sortowanie włączone
ctags --sort=no --sort=yes test.js test.html		:: sortowanie włączone
ctags --sort=no test.js --sort=yes test.html		:: sortowanie włączone
ctags --sort=no test.js test.html --sort=yes 		:: sortowanie włączone

ctags --sort=yes -R --sort=no						:: sortowanie wyłączone
ctags --sort=no test.js test.html					:: sortowanie wyłączone
ctags --sort=yes --sort=no test.js test.html		:: sortowanie wyłączone
ctags --sort=yes test.js --sort=no test.html		:: sortowanie wyłączone
ctags --sort=yes test.js test.html --sort=no 		:: sortowanie wyłączone

:: Błędne przypadki

ctags --sort
ctags --sort=
ctags --sort=on
ctags --sort=1
ctags --sort=cos
ctags --sort=""
ctags --sort=" "

ctags --sort=off
ctags --sort=0
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) --sort (H3) Opis działania (H4)