Graficzny interfejs użytkownika#

W programie Notepad++ mamy do czynienia z klasycznym graficznym interfejsem programu, określanym skrótowo jako GUI (Graphical User Interface) [WikiEN, WikiPL]. Autor Notepada++ nie ma zbytniego parcia na nowomodne Metro UI czy Material/Flat design. Osobiście uważam to za jedną z zalet, ale nie wszystkim taki stan rzeczy odpowiada (dyskusja). Nie wdając się w spory na temat gustów i guścików tworzę ten opis w celu usystematyzowania nazewnictwa poszczególnych elementów GUI, który będę stosował w dalszych częściach poradnika.

Na GUI w programie Notepad++ składają się dwa rodzaje okien:

Notepad++ - kilka przykładowych okien programu

Rysunek. Notepad++ - kilka przykładowych okien programu

Taki podział jest wystarczający. Cała późniejsza praca w programie NPP opiera się na odpowiednim manewrowaniu tymi oknami.

Menu kontekstowe#

W programie Notepad++ istnieje kilka menu kontekstowych dla niektórych jego elementów, tj. listy z dodatkowymi poleceniami wyświetlanej na żądanie, najczęściej poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy:

Z wyżej wymienionych tylko menu kontekstowe Obszaru edycji jest modyfikowalne. W pozostałych przypadkach jedynym wyjściem może być napisanie dedykowanej wtyczki.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Graficzny interfejs użytkownika (H1) Menu kontekstowe (H2)