Argumenty wiersza poleceń#

-openSession#

Po uruchomieniu programu Notepad++, i ewentualny załadowaniu domyślnego pliku sesji (zależnie od ustawień), nastąpi załadowanie pliku sesji wskazanego przez argument filePath. Można przekazać tylko jeden taki plik, i aby został on zinterpretowany jak plik sesji, to jego zawartość musi być zgodna z XML-ową składnią wyrażającą sesje w NPP.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -openSession filePath

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Argument -openSession działa na podobnej zasadzie, jak ma to miejsce przy ręcznym wywołaniu polecenia Załaduj sesję... dostępnym u góry na Pasku menu w kategorii Plik (szczegóły).

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -openSession session.xml
notepad++ -multiInst -openSession session.xml

notepad++ -multiInst -openSession session1
notepad++ -multiInst -openSession session2

// Błędne przypadki

notepad++ -multiInst -openSession
notepad++ -multiInst -openSession session*
notepad++ -multiInst -openSession change.log
notepad++ -multiInst -openSession session.xml change.log
notepad++ -multiInst -openSession session1 session2
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Argumenty wiersza poleceń (H1) -openSession (H2) Opis działania (H3)