Exuberant Ctags#

Program ctags#

path#

Argument path określa ścieżkę względną lub bezwzględną do pliku/plików lub folderu/folderów, które będą analizowane przy bieżącym wywołaniu programu ctags. Generacja tagów dla poszczególnych plików w tych lokalizacjach zależy także od innych czynników, np. ich rozszerzenia czy niestandardowej konfiguracji programu. Argument path można podawać wielokrotnie (separatorem jest spacja).

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags path [--argument | -argument]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Kilka uwag odnośnie ścieżek w argumencie path (dotyczy także ścieżek w pliku wskazanym przez argument -L) i ich wpływie na działanie programu ctags:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags *					:: wszystkie pliki bieżącego folderu roboczego (bez jego podfolderów) tagfile ma postać "plik.js"
ctags .\*				:: jak wyżej, ale tagfile ma postać ".\plik.js"

ctags D:\test\*			:: wszystkie pliki z folderu `test` (bez jego podfolderów) tagfile ma postać "D:\test\plik.js"
ctags D:\test\*.js		:: jak wyżej, ale tylko pliki z rozszerzeniem js.
ctags D:\test\plik.js	:: jak wyżej, ale tylko plik `plik.js`

ctags "D:\nowy test\*"	:: konieczne otoczenie znakami "" ze względu na spację w folderze `nowy test`

ctags test				:: plik `test`, ale nie przetworzy zawartości folderu `test`
ctags test\*			:: wszystkie pliki z folderu `test` (bez jego podfolderów)

ctags -R test			:: wszystkie pliki z folderu `test` i jego podfolderów oraz plik `test`
ctags -R test\*			:: wszystkie pliki z folderu `test` i jego podfolderów

ctags test1* -R test2*	:: dowolne pliki o nazwie `test1` i `test2` oraz wszystkie pliki z folderu `test2` i jego podfolderów
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) path (H3) Opis działania (H4)