Exuberant Ctags#

Program ctags#

--recurse#

Argument --recurse odpowiada za włączenie (to samo, co argument -R) lub wyłączenie (domyślnie) rekursywnego analizowania zawartości przekazanych folderów w bieżącym wywołaniu programu ctags. W pewnych sytuacjach argument --recurse zostanie potraktowany jak odroczony argument.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --recurse[=value] [--argument | -argument] [path]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Kilka uwag odnośnie stosowania argumentu --recurse:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --recurse=yes
ctags --recurse=on
ctags --recurse=1
ctags --recurse=""
ctags --recurse=
ctags --recurse
ctags -R

ctags --recurse=no *
ctags --recurse=off *
ctags --recurse=0 *
ctags *

ctags --recurse=yes		:: wszystkie pliki z bieżącego folderu roboczego i jego podfolderów tagfile ma postać ".\plik.js"
ctags --recurse=yes .\*	:: wszystkie pliki z bieżącego folderu roboczego i jego podfolderów tagfile ma postać ".\plik.js"
ctags --recurse=yes *	:: wszystkie pliki z bieżącego folderu roboczego i jego podfolderów tagfile ma postać "plik.js"

ctags --recurse=yes D:\test\*	:: wszystkie pliki z folderu `test` i jego podfolderów tagfile ma postać "D:\test\plik.js"

ctags --recurse=yes "D:\nowy test\*"	:: konieczne otoczenie znakami "" ze względu na spację w folderze `nowy test`

ctags --recurse=yes test			:: wszystkie pliki z folderu `test` i jego podfolderów oraz plik `test`
ctags --recurse=yes test\*			:: wszystkie pliki z folderu `test` i jego podfolderów

ctags test1* --recurse=yes test2*	:: dowolne pliki o nazwie `test1` i `test2` oraz wszystkie pliki z folderu `test2` i jego podfolderów

ctags --recurse=yes --sort=no --format=1	:: `--recurse` jest argumentem odroczonym, dlatego zadziała `--sort` i `--format`
ctags --sort=no --recurse=yes --format=1	:: `--recurse` jest argumentem odroczonym, dlatego zadziała `--sort` i `--format`
ctags --sort=no --format=1 --recurse=yes	:: `--recurse` jest argumentem odroczonym, dlatego zadziała `--sort` i `--format`

:: Błędne przypadki

ctags --recurse=cos
ctags --recurse=" "

ctags * --recurse=yes
ctags test --recurse=yes

ctags --recurse=no
ctags --recurse=off
ctags --recurse=0
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) --recurse (H3) Opis działania (H4)