Exuberant Ctags#

Program ctags#

--format#

Argument --format odpowiada za format generowanych tagów w bieżącym wywołaniu programu ctags, którym może być oryginalny format Ctags lub rozszerzony format Exuberant Ctags (domyślnie). W celu zachowania spójnego wyniku dla wszystkich analizowanych plików najlepiej umieszczać argument --format jeszcze przed pierwszym analizowanym plikiem. Argument --format jest ignorowany w trybie etags.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --format=value [--argument | -argument] [path]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Argument --format można podawać wielokrotnie (separatorem jest spacja), i każdy kolejny będzie miał wpływ tylko na te pliki, które występują bezpośrednio po nim. Mieszanie różnych formatów tagów w tym samy wywołaniu programu ctags raczej większego sensu nie ma, ale warto wiedzieć o takiej możliwości.

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że pseudo tag !_TAG_FILE_FORMAT dla pliku indeksu jest ustalany w oparciu o wartość ostatniego argumentu --format, który wystąpił przed argumentem path, mimo że przełączanie formatu będzie realizowane dla każdego wystąpienia argumentu --format. Jest to kolejny powód, aby zawsze umieszczać ostatni argument --format jeszcze przed pierwszym użyciem argumentu path.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --format=1 *
ctags --format=2 *
ctags *

ctags --format=1 -R
ctags --format=2 -R
ctags -R

ctags --format=1 -R
ctags -R --format=1
ctags --format=1 test.js test.html
ctags test.js --format=1 test.html

:: Błędne przypadki

ctags --format
ctags --format=
ctags --format=0
ctags --format=cos
ctags --format=" "
ctags --format=""

ctags * --format=1
ctags test.js --format=1
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) --format (H3) Opis działania (H4)