TopMost#

Podstawowe informacje#

Instalacja#

Proces instalacji wtyczki przebiega w sposób standardowy. Finalnie na całą wtyczkę składają się następujące pliki i foldery:

Instalowanie wtyczki poprzez okno Zarządzanie wtyczkami pobiera nadmiarowe pliki.

Menu wtyczki#

U góry na Pasku menu plugin tworzy następujące menu wtyczki:

TopMost - menu wtyczki w domyślnym stanie

Rysunek. TopMost - menu wtyczki w domyślnym stanie

Opis#

Notepad++ ma wbudowaną opcję pozwalającą ustawić główne okno programu zawsze na wierzchu względem innych okien, co można wykonać klikając u góry na Pasku menu kolejno Widok >> Zawsze na wierzchu. Opcję tę można nieco usprawnić instalując omawianą wtyczkę, która synchronizuje się z wbudowanym mechanizmem oferując dodatkowe możliwości:

TopMost - główne okno programu zawsze na wierzchu z ustawioną przezroczystością

Rysunek. TopMost - główne okno programu zawsze na wierzchu z ustawioną przezroczystością

Przezroczystość nadawana jest tylko dla głównego okna programu i nie dotyczy żadnego innego okna (tworzonego przez sam programu jak i pozostałe wtyczki).

Przydatny dodatek dla wszystkich osób, które muszą mieć jednoczesny podgląd na kilka okien różnych programów, gdzie okno samego edytora odgrywa kluczową rolę (np. w trakcie modyfikacji kodu) i niekiedy przesłania inne okna.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

TopMost (H1) Podstawowe informacje (H2) Instalacja (H2) Menu wtyczki (H2) Opis (H2)