Exuberant Ctags#

Program ctags#

--language−force#

Argument --language−force dla bieżącego wywołania programu ctags wskazuje na jeden konkretny włączony język spośród wszystkich obsługiwanych języków (pochodzących z wbudowanych parserów lub własnych wyrażeń regularnych), który zostanie użyty do wygenerowania tagów dla wszystkich analizowanych plików.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --language−force=value [--argument | -argument] [path]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Argument --language−force można podawać wielokrotnie (separatorem jest spacja), i każdy kolejny będzie miał wpływ tylko na te pliki, które występują bezpośrednio po nim. Jeśli wartością będzie identyfikator nieobsługiwanego języka to zwrócony zostanie komunikat ctags: Unknown language "xxx" in "language-force" option.

Warto nadmienić, że wszystkie obsługiwane języki, które zostały wyłączone na skutek użycia argumentu --languages nie zadziałają także w argumencie --language−force. Stan wyłączenia dla wszystkich obsługiwanych języków można zweryfikować za pomocą argumentu --list-languages, który za identyfikatorem pomijanego języka wyświetli dopisek "[disabled]".

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --language−force=auto *	:: automatyczne wykrycie języka dla wszystkich plików
ctags --language−force=AUTO *	:: automatyczne wykrycie języka dla wszystkich plików
ctags --language−force=aUtO *	:: automatyczne wykrycie języka dla wszystkich plików
ctags *							:: automatyczne wykrycie języka dla wszystkich plików

ctags --language−force=c *		:: wymuszenie języka C dla wszystkich plików
ctags --language−force=c -R		:: wymuszenie języka C dla wszystkich plików
ctags -R --language−force=c		:: wymuszenie języka C dla wszystkich plików

ctags test.js --language−force=c test.html							:: automatyczne wykrycie języka dla pliku 'test.js' oraz wymuszenie języka C dla pliku 'test.html'
ctags --language−force=c --language−force=java test.js test.html	:: wymuszenie języka Java dla obu plików 'test.js' i 'test.html'
ctags --language−force=c test.js --language−force=java test.html	:: wymuszenie języka C dla pliku 'test.js' oraz języka Java dla pliku 'test.html'

ctags --languages * --list-languages						:: wyłącza wszystkie języki i nie przetworzy żadnego pliku
ctags --languages --language−force=c * --list-languages		:: wyłącza wszystkie języki i nie przetworzy żadnego pliku
ctags --languages=c --language−force=c * --list-languages	:: wyłącza wszystkie języki prócz C i używa go do wszystkich plików

ctags --language−force=c * --list-languages	:: wymuszenie języka C dla wszystkich plików (reszta języków pozostaje włączona)

:: Błędne przypadki

ctags -language−force
ctags --language−force
ctags --language−force=
ctags --language−force=""
ctags --language−force=cos
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) --language−force (H3) Opis działania (H4)