Argumenty wiersza poleceń#

-nosession#

Uruchamia program Notepad++ bez załadowania domyślnego pliku sesji. Przy zamknięciu programu NPP domyślny plik sesji nie zostanie nadpisany bieżącym stanem programu.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -nosession

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -nosession
notepad++ -multiInst -nosession

Efekt:

Notepad++ - stan głównego okna programu NPP po przekazaniu argumentu -nosession

Rysunek. Notepad++ - stan głównego okna programu NPP po przekazaniu argumentu -nosession

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Argumenty wiersza poleceń (H1) -nosession (H2) Opis działania (H3)