Argumenty wiersza poleceń#

-notabbar#

Uruchamia program Notepad++ bez włączonego (widocznego) Paska kart. Wciąż możliwe jest przełączanie się między otwartymi plikami przy pomocy alternatywnych rozwiązań (szczegóły).

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -notabbar

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -notabbar
notepad++ -multiInst -notabbar

Efekt:

Notepad++ - stan głównego okna programu po przekazaniu argumentu -notabbar

Rysunek. Notepad++ - stan głównego okna programu po przekazaniu argumentu -notabbar

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Argumenty wiersza poleceń (H1) -notabbar (H2) Opis działania (H3)