Argumenty wiersza poleceń#

-l#

Po uruchomieniu programu Notepad++ we wszystkich plikach wskazywanych przez argument filePath lub dla automatycznie wprowadzanego tekstu przez argumenty -qt i -qf użyty zostanie konkretny język (odpowiedzialne m.in. za kolorowanie składni). Argument -l nie ma zastosowania dla pozostałych plików, np. tych odtworzonych z pliku domyślnej sesji.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -l<lang> (filePath | -qt<Text> | -qf<ContentFilePath>)

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -lphp change.log
notepad++ -multiInst -lphp change.log

notepad++ -multiInst -lphp change.log license.txt readme.txt
notepad++ -multiInst -lphp change.log themes

notepad++ -multiInst -lphp -qtWyraz
notepad++ -multiInst -lphp -qfchange.log

// Błędne przypadki

notepad++ -multiInst -l
notepad++ -multiInst -lphp
notepad++ -multiInst -lphp c*
notepad++ -multiInst -lphp themes

Każde język posiada własny unikatowy identyfikator #. Poniższa tabela zawiera identyfikatory dla wszystkich języków dostępnych w programie Notepad++.

JęzykPełna etykietaIdentyfikatorPrzykład
Normal textNormal text filenormalnotepad++ -multiInst -lnormal change.log
PHPPHP Hypertext Preprocessor filephpnotepad++ -multiInst -lphp change.log
CC source filecnotepad++ -multiInst -lc change.log
C++C++ source filecppnotepad++ -multiInst -lcpp change.log
C#C# source filecsnotepad++ -multiInst -lcs change.log
Objective-CObjective-C source fileobjcnotepad++ -multiInst -lobjc change.log
JavaJava source filejavanotepad++ -multiInst -ljava change.log
RCWindows Resource filercnotepad++ -multiInst -lrc change.log
HTMLHyper Text Markup Language filehtmlnotepad++ -multiInst -lhtml change.log
XMLeXtensible Markup Language filexmlnotepad++ -multiInst -lxml change.log
MakefileMakefilemakefilenotepad++ -multiInst -lmakefile change.log
PascalPascal source filepascalnotepad++ -multiInst -lpascal change.log
BatchBatch filebatchnotepad++ -multiInst -lbatch change.log
iniMS ini fileininotepad++ -multiInst -lini change.log
NFOMSDOS Style/ASCII Artnfonotepad++ -multiInst -lnfo change.log
udfUser Defined language fileudfnotepad++ -multiInst -ludf change.log
ASPActive Server Pages script fileaspnotepad++ -multiInst -lasp change.log
SQLStructured Query Language filesqlnotepad++ -multiInst -lsql change.log
Visual BasicVisual Basic filevbnotepad++ -multiInst -lvb change.log
JavaScriptJavaScript filejavascriptnotepad++ -multiInst -ljavascript change.log
CSSCascade Style Sheets Filecssnotepad++ -multiInst -lcss change.log
PerlPerl source fileperlnotepad++ -multiInst -lperl change.log
PythonPython filepythonnotepad++ -multiInst -lpython change.log
LuaLua source Fileluanotepad++ -multiInst -llua change.log
TeXTeX filetexnotepad++ -multiInst -ltex change.log
Fortran free formFortran free form source filefortrannotepad++ -multiInst -lfortran change.log
ShellUnix script filebashnotepad++ -multiInst -lbash change.log
ActionScriptFlash ActionScript fileactionscriptnotepad++ -multiInst -lactionscript change.log
NSISNullsoft Scriptable Install System script filensisnotepad++ -multiInst -lnsis change.log
TCLTool Command Language filetclnotepad++ -multiInst -ltcl change.log
LispList Processing language filelispnotepad++ -multiInst -llisp change.log
SchemeScheme fileschemenotepad++ -multiInst -lscheme change.log
AssemblyAssembly language source fileasmnotepad++ -multiInst -lasm change.log
DiffDiff filediffnotepad++ -multiInst -ldiff change.log
Properties fileProperties filepropsnotepad++ -multiInst -lprops change.log
PostScriptPostScript filepostscriptnotepad++ -multiInst -lpostscript change.log
RubyRuby filerubynotepad++ -multiInst -lruby change.log
SmalltalkSmalltalk filesmalltalknotepad++ -multiInst -lsmalltalk change.log
VHDLVHSIC Hardware Description Language filevhdlnotepad++ -multiInst -lvhdl change.log
KiXtartKiXtart filekixnotepad++ -multiInst -lkix change.log
AutoItAutoItautoitnotepad++ -multiInst -lautoit change.log
CAMLCategorical Abstract Machine Languagecamlnotepad++ -multiInst -lcaml change.log
AdaAda fileadanotepad++ -multiInst -lada change.log
VerilogVerilog fileverilognotepad++ -multiInst -lverilog change.log
MATLABMATrix LABoratorymatlabnotepad++ -multiInst -lmatlab change.log
HaskellHaskellhaskellnotepad++ -multiInst -lhaskell change.log
Inno SetupInno Setup scriptinnonotepad++ -multiInst -linno change.log
Internal SearchInternal SearchsearchResultnotepad++ -multiInst -lsearchResult change.log
CMakeCMake filecmakenotepad++ -multiInst -lcmake change.log
YAMLYAML Ain't Markup Languageyamlnotepad++ -multiInst -lyaml change.log
COBOLCOmmon Business Oriented Languagecobolnotepad++ -multiInst -lcobol change.log
Gui4CliGui4Cli filegui4clinotepad++ -multiInst -lgui4cli change.log
DD programming languagednotepad++ -multiInst -ld change.log
PowerShellWindows PowerShellpowershellnotepad++ -multiInst -lpowershell change.log
RR programming languagernotepad++ -multiInst -lr change.log
JSPJavaServer Pages script filejspnotepad++ -multiInst -ljsp change.log
CoffeeScriptCoffeeScript filecoffeescriptnotepad++ -multiInst -lcoffeescript change.log
jsonJSON filejsonnotepad++ -multiInst -ljson change.log
JavaScriptJavaScript filejavascript.jsnotepad++ -multiInst -ljavascript.js change.log
Fortran fixed formFortran fixed form source filefortran77notepad++ -multiInst -lfortran77 change.log
BaanCBaanC Filebaancnotepad++ -multiInst -lbaanc change.log
S-RecordMotorola S-Record binary datasrecnotepad++ -multiInst -lsrec change.log
Intel HEXIntel HEX binary dataihexnotepad++ -multiInst -lihex change.log
Tektronix extended HEXTektronix extended HEX binary datatehexnotepad++ -multiInst -ltehex change.log
SwiftSwift fileswiftnotepad++ -multiInst -lswift change.log
ASN.1Abstract Syntax Notation One fileasn1notepad++ -multiInst -lasn1 change.log
AviSynthAviSynth scripts filesavsnotepad++ -multiInst -lavs change.log
BlitzBasicBlitzBasic fileblitzbasicnotepad++ -multiInst -lblitzbasic change.log
PureBasicPureBasic filepurebasicnotepad++ -multiInst -lpurebasic change.log
FreeBasicFreeBasic filefreebasicnotepad++ -multiInst -lfreebasic change.log
CsoundCsound filecsoundnotepad++ -multiInst -lcsound change.log
ErlangErlang fileerlangnotepad++ -multiInst -lerlang change.log
ESCRIPTESCRIPT fileescriptnotepad++ -multiInst -lescript change.log
ForthForth fileforthnotepad++ -multiInst -lforth change.log
LaTeXLaTeX filelatexnotepad++ -multiInst -llatex change.log
MMIXALMMIXAL filemmixalnotepad++ -multiInst -lmmixal change.log
NimrodNimrod filenimrodnotepad++ -multiInst -lnimrod change.log
Nncrontabextended crontab filenncrontabnotepad++ -multiInst -lnncrontab change.log
OScriptOScript source fileoscriptnotepad++ -multiInst -loscript change.log
REBOLREBOL filerebolnotepad++ -multiInst -lrebol change.log
registryregistry fileregistrynotepad++ -multiInst -lregistry change.log
RustRust filerustnotepad++ -multiInst -lrust change.log
Spicespice filespicenotepad++ -multiInst -lspice change.log
txt2tagstxt2tags filetxt2tagsnotepad++ -multiInst -ltxt2tags change.log
Visual PrologVisual Prolog filevisualprolognotepad++ -multiInst -lvisualprolog change.log
ExternalExternalextnotepad++ -multiInst -lext change.log
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Argumenty wiersza poleceń (H1) -l (H2) Opis działania (H3)