Obszar roboczy#

Począwszy od Notepada++ 6.9 wydanego 2016-02-22 (info z nowości, info z pobierania) program oferuje własne dokowalne okno z rzeczywistym podglądem zawartości dowolnego folderu lub folderów. Samodzielne okno lub panel osadzony w kontenerze aktywujemy wybierając u góry na Pasku menu kolejno Widok >> Obszar roboczy lub klikając przycisk Obszar roboczy - ikonka obszaru roboczego na Pasku narzędzi.

Notepad++ - panel Obszar roboczy w lewym kontenerze z przykładową zawartością i po rozwinięciu wszystkich folderów

Rysunek. Notepad++ - panel Obszar roboczy w lewym kontenerze z przykładową zawartością i po rozwinięciu wszystkich folderów

Obszar roboczy może posłużyć jako dodatkowy wariant nawigacji po plikach lub nawigacji po kodzie. Wyświetla on zawartość dowolnego folderu lub folderów, które sobie do niego dodamy. Do Obszaru roboczego zwykle dodaje się jeden folder konkretnego projektu, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby dodać też foldery innych projektów (ilość dowolna). Istotne jest to, że widok w Obszarze roboczym jest automatycznie synchronizowany z zawartością dodawanych głównych folderów, dlatego każda zmiana w tych folderach zostanie natychmiast odzwierciedlona w Obszarze roboczym.

Opisowa grafika#

Dla uproszczenia wszystkie charakterystyczne elementy w oknie Obszar roboczy można zobrazować za pomocą opisowej grafiki #:

Notepad++ - okno Obszar roboczy z przykładową zawartością i po rozwinięciu wszystkich folderów

Rysunek. Notepad++ - okno Obszar roboczy z przykładową zawartością i po rozwinięciu wszystkich folderów

Można zmieniać położenie i rozmiar okna Obszar roboczy poprzez standardowe przeciąganie jego krawędzi lub rogów, i po ponownym uruchomieniu programu Notepad++ nowe wartości są zapamiętywane.

Belka tytułowa#

Belka tytułowa znajduje się na samej górze okna Obszar roboczy (patrz opisowa grafika). Wyświetla ona nazwę okna "Obszar roboczy" oraz czerwony przycisk X służący do jego zamknięcia.

Przyciski szybkiego dostępu#

Okno Obszar roboczy pod swoją belką tytułową udostępnia trzy przycisków dla najczęściej wykonywanych operacji (patrz opisowa grafika).

Notepad++ - przyciski szybkiego dostępu dla okna Obszar roboczy

Rysunek. Notepad++ - przyciski szybkiego dostępu dla okna Obszar roboczy

Poniżej zamieszczam opis każdego przycisku szybkiego dostępu zgodnie z kolejnością występowania w oknie Obszar roboczy:

Cały pasek narzędzi, na którym znajdują się przyciski szybkiego dostępu posiada własne menu kontekstowe # (identyczne z menu kontekstowym pustej przestrzeni w drzewiastej liście zasobów) z dwoma poleceniami:

Notepad++ - menu kontekstowe dla całego paska narzędzi z przyciskami szybkiego dostępu w oknie Obszar roboczy

Rysunek. Notepad++ - menu kontekstowe dla całego paska narzędzi z przyciskami szybkiego dostępu w oknie Obszar roboczy

Drzewiasta lista zasobów#

Drzewiasta lista zasobów znajduje się pod przyciskami szybkiego dostępu w oknie Obszar roboczy (patrz opisowa grafika). Lista wyświetla rzeczywistą zawartość głównych folderów dodanych do okna Obszar roboczy w sposób hierarchiczny (drzewiasty), co oznacza, że możemy zwijać/rozwijać wszystkie foldery, które posiadają jakąś zawartość.

Notepad++ - drzewiasta lista zasobów w oknie Obszar roboczy ze wszystkimi kluczowymi elementami

Rysunek. Notepad++ - drzewiasta lista zasobów w oknie Obszar roboczy ze wszystkimi kluczowymi elementami

Kluczowe elementy#

W drzewiastej liście zasobów rozróżniamy cztery kluczowe elementy # z własnym menu kontekstowym:

Dodawanie głównych folderów#

Przy pierwszej aktywacji Obszaru roboczego jego drzewiasta lista zasobów jest pusta. Można do niej dodawać dowolną liczbę głównych folderów na trzy sposoby #:

 1. Przeciągając konkretny folder do głównego okna programu. Specjalne potraktowanie przeciąganego folderu dla Obszaru roboczego zadziała tylko wtedy, kiedy w oknie Preferencje >> Domyślna ścieżka opcja Nie traktuj przenoszonego folderu jako obszaru roboczego, tylko ładuj wszystkie jego pliki pozostanie wyłączona.

  Notepad++ - okno Preferencje z zaznaczoną opcją pozwalająca na specjalne potraktowanie przeciąganego folderu dla Obszaru roboczego

  Rysunek. Notepad++ - okno Preferencje z zaznaczoną opcją pozwalająca na specjalne potraktowanie przeciąganego folderu dla Obszaru roboczego

  Obsługa przeciągania folderu zadziała nawet przy wyłączonym oknie Obszar roboczy (zostanie ono automatycznie włączone).

 2. Wskazując na konkretny folder w systemowym oknie Przeglądanie w poszukiwaniu folderu, które przywołamy poleceniem Dodaj dostępnym w menu kontekstowym pustej przestrzeni lub menu kontekstowym paska narzędzi z przyciskami szybkiego dostępu.

  Notepad++ - systemowe okno Przeglądanie w poszukiwaniu folderu po wybraniu polecenia Dodaj z menu kontekstowego pustej przestrzeni

  Rysunek. Notepad++ - systemowe okno Przeglądanie w poszukiwaniu folderu po wybraniu polecenia Dodaj z menu kontekstowego pustej przestrzeni

 3. Wskazując na folder, w którym znajduje się aktualnie wybrany pliku, co można szybko osiągnąć poprzez wybranie u góry na Pasku menu kolejno Pliki >> Otwórz folder zawierający >> W obszarze roboczym lub wybierając z menu kontekstowego karty polecenie Otwórz folder zawierający w obszarze roboczym.
 4. Uruchamiając program Notepad++ z argumentem -openFoldersAsWorkspace.

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że nie jest możliwe dodanie jakiegoś folderu, który już jest zawarty w jednym z głównych folderów. Próba taka spowoduje jedynie wybranie takiego folderu w drzewiastej liście zasobów.

Kolejność występowania głównych folderów w drzewiastej liście zasobów jest zgodna z kolejnością ich dodania do drzewiastej listy zasobów. Nie ma możliwości automatycznego posortowania głównych folderów bezpośrednio w Obszarze roboczym.

Nawigacja myszą lub klawiaturą#

Przy użyciu myszy lub klawiatury możemy przeglądać strukturę głównych folderów w drzewiastej liście zasobów. Oto kilka możliwych wariantów nawigacyjnych:

Zapamiętanie bieżącego stanu#

Bieżący stan w drzewiastej liście zasobów zostaje zapamiętany bezpośrednio w pliku konfiguracyjnym NPP\config.xml dopiero przy prawidłowym zamknięciu programu Notepad++. Obejmuje to tylko i wyłącznie pełne ścieżki do głównych folderów oraz ostatnio wybrany element w drzewiastej liście zasobów. Fragment kodu opisujący bieżący stan drzewiastej listy zasobów w przykładzie z opisowej grafiki jest następujący:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<FileBrowser latestSelectedItem="D:\NPP\test\folderAB">
	<root foldername="D:\NPP\test\folderA" />
	<root foldername="D:\NPP\test\folderB" />
	<root foldername="D:\NPP\test\folderC" />
</FileBrowser>

Po ponownym uruchomieniu programu Notepad++ drzewiasta lista zasobów w Obszarze roboczym zostanie automatycznie wypełniona zapamiętanymi głównymi folderami, po czym nastąpi ich automatycznie rozwinięcie (nie dotyczy podfolderów) oraz wybranie ostatnio zapamiętanego elementu (z atrybutu latestSelectedItem).

Notepad++ - okno Obszar roboczy z przykładową zawartością i po ponownym uruchomieniu programu Notepad++

Rysunek. Notepad++ - okno Obszar roboczy z przykładową zawartością i po ponownym uruchomieniu programu Notepad++

Dodatkowe uwagi#

Z poziomu okna Obszar roboczy można usuwać tylko i wyłącznie główne foldery poprzez ich menu kontekstowe. Oczywiście usunięcie w tym przypadku nie oznacza fizycznego wykasowania folderu z dysku twardego, a jedynie pozbycie się go z drzewiastej listy zasobów. Nie ma możliwości wybiórczego ukrywania poszczególnych podfolderów czy plików poprzez okno Obszar roboczy, chyba że zrobimy to wprost z poziomu systemu operacyjnego (np. kasując/przenosząc konkretne pliki/foldery w inne miejsce lub ukrywając konkretne foldery).

Drzewiasta lista zasobów jest automatycznie synchronizowana # z rzeczywistą zawartością dodanych do niej głównych folderów. Dzięki temu każda zmiana w głównym folderze (dodanie/usunięcie/zmiana nazwy w jego plikach/podfolderach) zostanie od razu odzwierciedlona w drzewiastej liście zasobów. Wyjątkiem będzie modyfikacja samego głównego folderu (np. poprzez zmianę jego nazwy), która spowoduje pominięcie tego folderu dopiero po ponownym uruchomieniu programu Notepad++ (tj. nastąpi korekcja bieżącego stanu dla drzewiastej listy zasobów.

W większości przypadków drzewiasta lista zasobów nie wyświetla ukrytych podfolderów. Jest to minimalna forma filtracji # omijająca wszystkie niechciane podfoldery (np. katalogi bibliotek czy repozytoriów). Drobnym wyjątkiem od tej reguły będzie ręczne utworzenie z poziomu systemu operacyjnego podfolderu z atrybutem Ukryty, który będzie widoczny w drzewiastej liście zasobów do chwili, kiedy ponownie nie dodamy do drzewiastej list zasobów zawierającego go głównego folderu lub uruchomimy program Notepad++ raz jeszcze.

Alternatywa#

Obszar roboczy oferowany przez program Notepad++ to bardzo podstawowe narzędzie do zarządzania projektem. Ma ono spore ograniczenia, do których można zaliczyć:

Ogólnie rzecz biorąc to Obszar roboczy świetnie sprawdza się przy szybkich korektach w danym projekcie, ale przy dłuższej pracy nad projektem warto go sobie pooznaczać skrótami do najważniejszych zasobów, co można wykonać wbudowanym rozwiązaniem Projekt lub zewnętrzną wtyczką Explorer.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Obszar roboczy (H1) Opisowa grafika (H2) Belka tytułowa (H2) Przyciski szybkiego dostępu (H2) Drzewiasta lista zasobów (H2) Kluczowe elementy (H3) Dodawanie głównych folderów (H3) Nawigacja myszą lub klawiaturą (H3) Zapamiętanie bieżącego stanu (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Alternatywa (H2)