Projekt#

Począwszy od Notepada++ 5.9.4 wydanego 2011-10-11 (info z nowości, info z pobierania) program oferuje własne dokowalne okno ułatwiające zarządzanie projektem. W praktyce mogą to być trzy osobne okna spełniające tę samą funkcję, ale dla uproszczenia dalszych opisów będę posługiwał się liczbą pojedynczą wskazująco po prostu na Projekt. Samodzielne okno lub panel osadzony w kontenerze aktywujemy wybierając u góry na Pasku menu kolejno Widok >> Projekt >> Panel 1. projektu / Panel 2. projektu / Panel 3. projektu.

Notepad++ - panel Projekt w lewym kontenerze z przykładową zawartością i po rozwinięciu wszystkich folderów

Rysunek. Notepad++ - panel Projekt w lewym kontenerze z przykładową zawartością i po rozwinięciu wszystkich folderów

Projekt może posłużyć jako dodatkowy wariant nawigacji po plikach lub nawigacji po kodzie. Pozwala on utworzyć skróty do najczęściej używanych zasobów (plików) w danym projekcie. W przeciwieństwie do Obszaru roboczego zawartość folderów nie jest automatycznie synchronizowana z widokiem Projektu, dlatego każda rzeczywista zmiana w folderach/plikach na dysku twardym wymaga naniesienia ręcznych poprawek do Projektu. To powoduje, że całość wymaga większego nakładu pracy, ale w dłuższej perspektywie może okazać się bardziej elastyczne niż użycie Obszaru roboczego.

Opisowa grafika#

Dla uproszczenia wszystkie charakterystyczne elementy w oknie Projekt można zobrazować za pomocą opisowej grafiki #:

Notepad++ - okno Obszar roboczy z przykładową zawartością i po rozwinięciu wszystkich folderów

Rysunek. Notepad++ - okno Obszar roboczy z przykładową zawartością i po rozwinięciu wszystkich folderów

Można zmieniać położenie i rozmiar okna Projekt poprzez standardowe przeciąganie jego krawędzi lub rogów, i po ponownym uruchomieniu programu Notepad++ nowe wartości są zapamiętywane.

Belka tytułowa#

Belka tytułowa znajduje się na samej górze okna Projekt (patrz opisowa grafika). Wyświetla ona nazwę okna "Projekt" oraz czerwony przycisk X służący do jego zamknięcia.

Przyciski szybkiego dostępu#

Okno Projekt pod swoją belką tytułową udostępnia dwa przycisków (bez graficznych ikonek) dla najczęściej wykonywanych operacji (patrz opisowa grafika).

Notepad++ - przyciski szybkiego dostępu dla okna Obszar roboczy

Rysunek. Notepad++ - przyciski szybkiego dostępu dla okna Obszar roboczy

Poniżej zamieszczam opis każdego przycisku szybkiego dostępu zgodnie z kolejnością występowania w oknie Projekt:

Drzewiasta lista zasobów#

Drzewiasta lista zasobów znajduje się pod przyciskami szybkiego dostępu w oknie Projekt (patrz opisowa grafika). Lista wyświetla swoją zawartość w sposób hierarchiczny (drzewiasty), co oznacza, że możemy zwijać/rozwijać wszystkie kluczowe elementy, które posiadają jakąś zawartość.

Notepad++ - drzewiasta lista zasobów w oknie Projekt ze wszystkimi kluczowymi elementami

Rysunek. Notepad++ - drzewiasta lista zasobów w oknie Projekt ze wszystkimi kluczowymi elementami

Kluczowe elementy#

W drzewiastej liście zasobów rozróżniamy cztery kluczowe elementy # z własnym menu kontekstowym:

Dodawanie kluczowych elementów#

Przy pierwszej aktywacji okna Projekt jego drzewiasta lista zasobów jest pusta. Można do niej dodawać dowolną liczbę kluczowych elementów (z wyjątkiem Obszar roboczy) na kilka sposobów:

Nawigacja myszą lub klawiaturą#

Przy użyciu myszy lub klawiatury możemy przeglądać strukturę kluczowych elementów w drzewiastej liście zasobów. Oto kilka możliwych wariantów nawigacyjnych:

Zapamiętanie bieżącego stanu#

Bieżący stan w drzewiastej liście zasobów można zapisać w osobnym pliku projektu #, który podobnie zresztą jak cała konfiguracja w NPP, to plik tekstowy bazujący na specjalnej XML-owej składni. Wystarczy z menu kontekstowego Obszaru roboczego wybrać jedno z poleceń odpowiedzialnych za zapis: Zapisz, Zapisz jako... lub Zapisz kopię jako... Położenie, nazwa czy samo rozszerzenie pliku projektu zazwyczaj nie jest istotne, ale zależy to także od późniejszego sposobu odtwarzania zapamiętanego stanu.

Każda zmiana w drzewiastej liście zasobów wymaga ręcznego zapisania projektu wspomnianymi poleceniami. Informuje nas o tym zmieniona ikonka w elemencie Obszar roboczy ze standardowej Projekt - ikonka Obszar roboczy w stanie domyślnym na czerwoną Projekt - ikonka Obszar roboczy informująca o niezapisanych zmianach. Pewnym zabezpieczeniem przed utratą poczynionych zmian w projekcie są dodatkowe okna dialogowe informujące nas o tym fakcie, które pojawią się na skutek:

Zawartość pliku projektu w przykładzie z opisowej grafiki jest następująca:

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
<NotepadPlus>
	<Project name="ProjektA">
		<Folder name="folderA">
			<Folder name="folderAA">
				<File name="D:\NPP\test\folderA\folderAA\readme.txt" />
			</Folder>
			<Folder name="folderAB">
				<File name="D:\NPP\test\folderA\folderAB\config.xml" />
				<File name="D:\NPP\test\folderA\folderAB\contextMenu.xml" />
			</Folder>
			<Folder name="folderAC" />
			<File name="D:\NPP\test\folderA\change.log" />
			<File name="D:\NPP\test\folderA\license.txt" />
		</Folder>
		<Folder name="folderB">
			<File name="D:\NPP\test\folderB\change.log" />
			<File name="D:\NPP\test\folderB\license.txt" />
		</Folder>
		<Folder name="folderC" />
	</Project>
	<Project name="ProjektB">
		<File name="change.log" />
	</Project>
	<Project name="ProjektC" />
</NotepadPlus>

Odtworzenie zapamiętanego stanu#

Mając zapamiętany stan projektu w postaci pliku projektu można go odtworzyć na jeden z poniższych sposobów:

Po przetworzeniu pliku projektu nastąpi wypełnienie drzewiastej listy zasobów zgodnie z zapamiętaną strukturą plików i folderów, gdzie automatycznie rozwinięty zostanie tylko i wyłącznie najwyżej położony element Obszar roboczy (cała reszta zawsze pozostaje zwinięta).

Notepad++ - okno Projekt po ponownym wczytaniu przykładowego pliku projektu poleceniem Otwórz obszar roboczy

Rysunek. Notepad++ - okno Projekt po ponownym wczytaniu przykładowego pliku projektu poleceniem Otwórz obszar roboczy

Dodatkowe uwagi#

Pliki w drzewiastej liście zasobów nie są automatycznie synchronizowane # z ich rzeczywistymi odpowiednikami na dysku twardym. Weryfikacja rzeczywistego istnienia plików dodanych do drzewiastej listy zasobów następuje dopiero w trakcie wczytywania pliku projektu, po wywołaniu polecenia Przeładuj obszar roboczy z menu kontekstowego Obszaru roboczego lub przy zmianie nazwy/ścieżki w skrócie do pliku. Przy plikach bez rzeczywistych odpowiedników na dysku twardym zmieniona zostanie ich standardowa ikonka istniejącego pliku Projekt - ikonka istniejącego pliku na ikonkę nieistniejącego pliku Projekt - ikonka nieistniejącego pliku. Próba otworzenia takiego pliku nie przyniesie żadnego efektu.

Przy kompleksowym dodawaniu folderów lub dodawaniu wszystkich plików z konkretnego folderu do drzewiastej listy zasobów pominięte zostaną wszystkie ukryte foldery (włącznie z ich zawartością). Jest to minimalna forma filtracji # omijająca wszystkie niechciane podfoldery (np. katalogi bibliotek czy repozytoriów).

W drzewiastej liście zasobów można przenosić pliki lub podfoldery do innych podfolderów lub głównych folderów poprzez ich przeciąganie i upuszczanie. Można też zmieniać kolejność głównych folderów, podfolderów lub plików poprzez wywołanie poleceń Przenieś w górę (domyślny skrót Ctrl+Klawisz góra) lub Przenieś w dół (domyślny skrót Ctrl+Klawisz dół) dostępnych w menu kontekstowym wybranego elementu.

Alternatywa#

Okno Projekt oferowane przez program Notepad++ to bardzo podstawowe narzędzie do zarządzania projektem. Ma ono spore ograniczenia, do których można zaliczyć:

Ogólnie rzecz biorąc to przy szybkich korektach warto sięgnąć po wbudowane rozwiązanie Obszar roboczy, a przy dłuższej pracy nad projektem można wypróbować zewnętrzną wtyczkę Explorer.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Projekt (H1) Opisowa grafika (H2) Belka tytułowa (H2) Przyciski szybkiego dostępu (H2) Drzewiasta lista zasobów (H2) Kluczowe elementy (H3) Dodawanie kluczowych elementów (H3) Nawigacja myszą lub klawiaturą (H3) Zapamiętanie bieżącego stanu (H3) Odtworzenie zapamiętanego stanu (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Alternatywa (H2)