Exuberant Ctags#

Program ctags#

Konfiguracja#

Można sterować działaniem programu ctags poprzez jedno z poniższych rozwiązań (każde kolejne rozwiązanie przesłania ustawienia poprzedniego):

Za pomocą argumentu --options=NONE można wyłączyć automatyczne pobieranie ustawień z domyślnych plików konfiguracyjnych i zmiennych środowiskowych.

Pliki konfiguracyjne#

Można sterować działaniem programu ctags w sposób bardziej kompleksowy poprzez pliki konfiguracyjne. W zależności od sposobu odczytu lub przekazania tych plików do programu ctags wyróżniamy dwa rodzaje plików konfiguracyjnych:

Plik konfiguracyjny # to zwykły plik tekstowy z opcjonalnym rozszerzeniem, w którym umieszczamy identyczne argumenty i wartości, jakie przekazuje się przy wywołaniu programu ctags (z drobnymi wyjątkami). Każdy taki argument zajmuje pojedynczą linię. Można rozdzielać poszczególne argumenty dowolną ilością pustych linii. Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
--sort=no

--exclude=plik2.js
--exclude=folderA

--config=cfg1


--langdef=less
--langmap=less:.less

--config=cfg2
-L=files
Komentarze#

W plikach konfiguracyjnych dla programu ctags z projektu Exuberant Ctags nie przewidziano komentarzy. Jeśli komuś bardzo zależy na komentowaniu linii to może użyć jednego z poniższych sposobów:

Zmienne środowiskowe#

Program ctags pobiera wstępną konfigurację z następujących zmiennych środowiskowych:

Zmienną środowiskową można ustawić na stałe w opcjach Windowsa lub tymczasowo jeszcze przed uruchomieniem programu ctags. Prosty przykład z tymczasowym ustawieniem zmiennej CTAGS:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
set CTAGS=--sort=no --exclude=plik2.js --exclude=folderA --langdef=less --langmap=less:.less

ctags -R
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) Konfiguracja (H3) Pliki konfiguracyjne (H4) Komentarze (H5) Zmienne środowiskowe (H4)