Exuberant Ctags#

Program ctags#

--extra#

Argument --extra dla bieżącego wywołania programu ctags kontroluje stanem włączenia/wyłączenia poszczególnych specjalnych rodzajów tagów w niektórych językach obsługiwanych przez parser, które będą brane pod uwagę przy generowaniu tagów dla analizowanych plików. W celu zachowania spójnego wyniku dla wszystkich analizowanych plików najlepiej umieszczać argument --extra jeszcze przed pierwszym analizowanym plikiem.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --extra[=[+|-]value] [--argument | -argument] [path]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Kilka uwag odnośnie stosowania argumentu --extra:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --extra="" *				:: wyłączenie wszystkich specjalnych rodzajów tagów
ctags --extra= *				:: wyłączenie wszystkich specjalnych rodzajów tagów
ctags --extra *					:: wyłączenie wszystkich specjalnych rodzajów tagów
ctags *

ctags --extra=fq *				:: włączenie specjalnych tagów z rodzajem 'f' i 'q' (reszta wyłączona)
ctags --extra=qf *				:: włączenie specjalnych tagów z rodzajem 'f' i 'q' (reszta wyłączona)

ctags --extra=+fq *				:: włączenie specjalnych tagów z rodzajem 'f' i 'q' (reszta ma domyślny stan)
ctags --extra=+f+q *			:: włączenie specjalnych tagów z rodzajem 'f' i 'q' (reszta ma domyślny stan)

ctags --extra=-fq *				:: wyłączenie specjalnych tagów z rodzajem 'f' i 'q' (reszta ma domyślny stan)
ctags --extra=-f-q *			:: wyłączenie specjalnych tagów z rodzajem 'f' i 'q' (reszta ma domyślny stan)

ctags --extra=-f+f *			:: włączenie specjalnego tagu z rodzajem 'f' (reszta ma domyślny stan)
ctags --extra=+fq-f *			:: włączenie specjalnego tagu z rodzajem 'q' (reszta ma domyślny stan)

ctags --extra=+fq --extra *		:: wyłączenie wszystkich specjalnych rodzajów tagów
ctags --extra=-f --extra=+f *	:: włączenie specjalnego tagu z rodzajem 'f' (reszta ma domyślny stan)

ctags --extra=+q --c-kinds=-m *	:: specjalny tag z rodzajem 'q' pozostaje wyłączony
ctags --c-kinds=-m --extra=+q *	:: specjalny tag z rodzajem 'q' pozostaje wyłączony

:: Błędne przypadki

ctags --extra=x
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) --extra (H3) Opis działania (H4)