Exuberant Ctags#

Program ctags#

-V#

Argument -V odpowiada za włączenie trybu komentowania poszczególnych akcji wykonywanych przez program ctags. Im wcześniej przekażemy argument -V (względem innych argumentów) tym pełniejsze informacje uzyskamy. Jest to skrócona wersja dla argumentu --verbose. Argument -V to jeden z inicjujących argumentów.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags -V [--argument | -argument] [path]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Jeśli przekażemy argument -V jako inicjujący argument to program ctags wyświetli pełne informacje dla kolejnych kroków swojego działania. Na początku będą to informacje o wewnętrznym stanie programu # (np. o zainstalowanych parserach, domyślnych rozszerzeniach dla plików includes/headers, mapowań dla języków czy wykluczonych plików/folderów), a dopiero potem dalsze informacje opisujące bieżące działanie programu (np. o odczycie plików konfiguracyjnych, zmianie jakiegoś ustawienia czy analizowaniu konkretnego pliku/folderu).

Argument -V można potem przekazywać wielokrotnie w dowolnym wariancie konfiguracyjnym, co spowoduje wyrywkowe włączenie/wyłączenie wyświetlarnia informacji opisujących działanie programu ctags. Jeśli przekażemy ten argument tylko w sposób standardowy (np. w plikach konfiguracyjnych, zmiennych środowiskowych lub w wywołaniu programu ctags, ale na dalszych pozycjach) to na pewno pominięte zostaną informacje o wewnętrznym stanie programu, a reszta informacji (np. o odczycie plików konfiguracyjnych) zależy już od konkretnego umiejscowienia tego argumentu (tj. im wcześniej włączymy komentowanie, tym więcej informacji uzyskamy).

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
:: Same opisy konfiguracji (bez przetwarzania plików)
ctags -V
ctags --verbose=yes
ctags --verbose=on
ctags --verbose=1
ctags --verbose=""
ctags --verbose=
ctags --verbose

:: Opisy konfiguracji i przetwarzania plików

ctags -V *
ctags --verbose=yes *
ctags --verbose=on *
ctags --verbose=1 *
ctags --verbose="" *
ctags --verbose= *
ctags --verbose *

:: Bez opisów (domyślnie)

ctags --verbose=no *
ctags --verbose=off *
ctags --verbose=0 *
ctags *

:: Dodatkowe przypadki

ctags * -V
ctags -R -V

ctags -V -R
ctags -V test.js test.html
ctags test.js -V test.html

ctags -V --verbose=no					:: zadziała jak inicjujący argument (opisy wyłączone)
ctags --verbose=no -V					:: zadziała jak inicjujący argument (opisy włączone)
ctags --verbose=no --options=NONE -V	:: zadziała jak inicjujący argument (opisy włączone)

ctags -V -R > log.txt	:: przekierowanie opisów do pliku

:: Błędne przypadki

ctags -v
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) -V (H3) Opis działania (H4)