Argumenty wiersza poleceń#

-qn#

Po uruchomieniu programu Notepad++ do Obszaru edycji w nowo otwartej karcie nastąpi automatyczne wprowadzenie tekstu z konkretnego Easter Egg.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -qn<EasterEggName>

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Argument -qn nie pozwala modyfikować szybkości wprowadzania tekstu argumentem -qSpeed ani wskazywać na konkretne formatowanie argumentem -l. Obie te cechy definiowane są na sztywno dla każdego Easter Egg.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -qnrandom
notepad++ -multiInst -qnrandom

notepad++ -multiInst -qnNotepad++
notepad++ -multiInst -qnSpace%20Invaders
notepad++ -multiInst -qnSpace%20Invaders -qSpeed1 -lphp

notepad++ -multiInst -qnSpace%20Invaders change.log
notepad++ -multiInst -qnSpace%20Invaders c*

// Błędne przypadki

notepad++ -multiInst -qn
notepad++ -multiInst -qnSpace Invaders
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Argumenty wiersza poleceń (H1) -qn (H2) Opis działania (H3)