Argumenty wiersza poleceń#

Wstęp#

Program Notepad++ jest aplikacją typowo graficzną. Nie oferuje żadnego interfejsu pozwalającego na pracę w trybie wiersza poleceń. To powoduje, że wszelka automatyzacja zadań przy użyciu pliku binarnego notepad.exe i systemowej konsoli, np. hurtowe przeszukiwanie czy modyfikacja plików, nie jest możliwa. Jedyną rzeczą ze świata konsolowego obsługiwaną przez program NPP jest kilka argumentów wiersza poleceń (info z manuala, info z webarchive), które wpływają na proces jego uruchamiania.

W oknie Command Argument Help znajduje się wykaz i skrótowy opis wszystkich argumentów wiersza poleceń rozpoznawanych przez program NPP. Informacje te są bardzo ogólnikowe, co w pewnych sytuacjach może prowadzić do lekkiej konsternacji. Dla lepszego zrozumienia tematu przeanalizujmy każdy argument raz jeszcze, ale tym razem w sposób bardziej szczegółowy.

Opis działania#

Prawidłowe użycie wszystkich argumentów wiersza poleceń w programie NPP najlepiej objaśnić na kompleksowym zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ [--help] [-multiInst] [-noPlugin] [-l<lang>] [-L<langCode>] [-n<line>] [-c<column>]
     [-p<pos>] [-x<left-pos>] [-y<TopPos>] [-nosession] [-notabbar] [-quickPrint] [-ro]
     [-systemtray] [-loadingTime] [-alwaysOnTop] [-openSession] [-openFoldersAsWorkspace] [-r]
     [-qn<EasterEggName> | -qt<Text> | -qf<ContentFilePath>] [-qSpeed<X>]
     [filePath]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Oto kilka dodatkowych uwag, o których warto pamiętać:

Poniżej zamieszczam kilka prawidłowych wywołań z przekazaniem pojedynczego argumentu lub wielu argumentów:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ --help
notepad++.exe --help
"notepad++.exe" --help

notepad++ -multiInst
notepad++ -multiInst -noPlugin

notepad++ -multiInst change.log
notepad++ -multiInst change.log readme.txt
notepad++ -multiInst change.log readme.txt -n5
notepad++ -multiInst change.log -n5 readme.txt -lphp license.txt -Lde
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Argumenty wiersza poleceń (H1) Wstęp (H2) Opis działania (H3)