Argumenty wiersza poleceń#

Program Notepad++ jest aplikacją typowo graficzną. Nie oferuje żadnego interfejsu pozwalającego na pracę w trybie wiersza poleceń. To powoduje, że wszelka automatyzacja zadań przy użyciu pliku binarnego notepad.exe i systemowej konsoli, np. hurtowe przeszukiwanie czy modyfikacja plików, nie jest możliwa. Jedyną rzeczą ze świata konsolowego obsługiwaną przez program NPP jest kilka argumentów wiersza poleceń, które wpływają na proces jego uruchamiania.

W oknie Command Argument Help znajduje się wykaz i skrótowy opis wszystkich argumentów wiersza poleceń rozpoznawanych przez program NPP. Informacje te są bardzo ogólnikowe, co w pewnych sytuacjach może prowadzić do lekkiej konsternacji. Dla lepszego zrozumienia tematu przeanalizujmy każdy argument raz jeszcze, ale tym razem w sposób bardziej szczegółowy.

Opis działania#

Prawidłowe użycie wszystkich argumentów wiersza poleceń w programie NPP najlepiej objaśnić na kompleksowym zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ [--help] [-multiInst] [-noPlugin] [-l<lang>] [-L<langCode>] [-n<line>] [-c<column>]
     [-p<pos>] [-x<left-pos>] [-y<TopPos>] [-nosession] [-notabbar] [-quickPrint] [-ro]
     [-systemtray] [-loadingTime] [-alwaysOnTop] [-openSession] [-openFoldersAsWorkspace] [-r]
     [-qn<EasterEggName> | -qt<Text> | -qf<ContentFilePath>] [-qSpeed<X>]
     [filePath]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Oto kilka dodatkowych uwag, o których warto pamiętać:

Poniżej zamieszczam kilka prawidłowych wywołań z przekazaniem pojedynczego argumentu lub wielu argumentów:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ --help
notepad++.exe --help
"notepad++.exe" --help

notepad++ -multiInst
notepad++ -multiInst -noPlugin

notepad++ -multiInst change.log
notepad++ -multiInst change.log readme.txt
notepad++ -multiInst change.log readme.txt -n5
notepad++ -multiInst change.log -n5 readme.txt -lphp license.txt -Lde
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Argumenty wiersza poleceń (H1) Opis działania (H2)