Argumenty wiersza poleceń#

-loadingTime#

Po uruchomieniu programu Notepad++ wyświetla dodatkowe okno z informacją o czasie jego wczytywania.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -loadingTime

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -loadingTime
notepad++ -multiInst -loadingTime

Efekt:

Notepad++ - okno z czasem wczytania programu NPP po przekazaniu argumentu -loadingTime

Rysunek. Notepad++ - okno z czasem wczytania programu NPP po przekazaniu argumentu -loadingTime

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Argumenty wiersza poleceń (H1) -loadingTime (H2) Opis działania (H3)