Argumenty wiersza poleceń#

-quickPrint#

Po uruchomieniu programu Notepad++ nastąpi wydrukowanie wszystkich plików wskazywanych przez argument filePath, po czym program NPP zostanie automatycznie zamknięty. Argument -quickPrint nie ma zastosowania dla pozostałych plików, np. tych odtworzonych z pliku domyślnej sesji.

Ze względu na brak drukarki podpiętej do mojej roboczej maszyny opis dla tego argumentu wykonałem pobieżnie. Całość zostanie ponownie zweryfikowana w bliżej nieokreślonej przyszłości.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -quickPrint filePath

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -quickPrint change.log
notepad++ -multiInst -quickPrint change.log

notepad++ -multiInst -quickPrint c*
notepad++ -multiInst -quickPrint c* l*
notepad++ -multiInst -quickPrint change.log license.txt readme.txt

// Błędne przypadki

notepad++ -multiInst -quickPrint
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Argumenty wiersza poleceń (H1) -quickPrint (H2) Opis działania (H3)