Exuberant Ctags#

Program ctags#

-R#

Argument -R odpowiada za włączenie rekursywnego analizowania zawartości przekazanych folderów w bieżącym wywołaniu programu ctags. Jest to skrócona wersja dla argumentu --recurse. W pewnych sytuacjach argument -R zostanie potraktowany jak odroczony argument.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags -R [--argument | -argument] [path]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Kilka uwag odnośnie stosowania argumentu -R:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags -R
ctags --recurse=yes
ctags --recurse=on
ctags --recurse=1
ctags --recurse=""
ctags --recurse=
ctags --recurse

ctags --recurse=no *
ctags --recurse=off *
ctags --recurse=0 *
ctags *

ctags -R		:: wszystkie pliki z bieżącego folderu roboczego i jego podfolderów tagfile ma postać ".\plik.js"
ctags -R .\*	:: wszystkie pliki z bieżącego folderu roboczego i jego podfolderów tagfile ma postać ".\plik.js"
ctags -R *		:: wszystkie pliki z bieżącego folderu roboczego i jego podfolderów tagfile ma postać "plik.js"

ctags -R D:\test\*	:: wszystkie pliki z folderu `test` i jego podfolderów tagfile ma postać "D:\test\plik.js"

ctags -R "D:\nowy test\*"	:: konieczne otoczenie znakami "" ze względu na spację w folderze `nowy test`

ctags -R test			:: wszystkie pliki z folderu `test` i jego podfolderów oraz plik `test`
ctags -R test\*			:: wszystkie pliki z folderu `test` i jego podfolderów

ctags test1* -R test2*	:: dowolne pliki o nazwie `test1` i `test2` oraz wszystkie pliki z folderu `test2` i jego podfolderów

ctags -R --sort=no --format=1	:: `-R` jest argumentem odroczonym, dlatego zadziała `--sort` i `--format`
ctags --sort=no -R --format=1	:: `-R` jest argumentem odroczonym, dlatego zadziała `--sort` i `--format`
ctags --sort=no --format=1 -R	:: `-R` jest argumentem odroczonym, dlatego zadziała `--sort` i `--format`

:: Błędne przypadki

ctags -r

ctags * -R
ctags test -R
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) -R (H3) Opis działania (H4)