Argumenty wiersza poleceń#

-alwaysOnTop#

Uruchamia program Notepad++ z włączoną opcją Zawsze na wierzchu. U góry na Pasku menu w kategorii Widok możemy zarządzać stanem tej opcji.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -alwaysOnTop

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -alwaysOnTop
notepad++ -multiInst -alwaysOnTop
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Argumenty wiersza poleceń (H1) -alwaysOnTop (H2) Opis działania (H3)