Argumenty wiersza poleceń#

-openFoldersAsWorkspace#

Po uruchomieniu programu Notepad++ wszystkie foldery wskazywane przez argument filePath zostaną dodane do okna Obszar roboczy.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -openFoldersAsWorkspace filePath

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Argument -openFoldersAsWorkspace działa na podobnej zasadzie, jak ma to miejsce przy ręcznym dodawaniu poszczególnych folderów do okna Obszar roboczy.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -openFoldersAsWorkspace
notepad++ -multiInst -openFoldersAsWorkspace

notepad++ -openFoldersAsWorkspace localization
notepad++ -multiInst -openFoldersAsWorkspace localization

notepad++ -multiInst -openFoldersAsWorkspace localization themes autoCompletion
notepad++ -multiInst -openFoldersAsWorkspace localization change.log

// Błędne przypadki

notepad++ -multiInst -openFoldersAsWorkspace l*
notepad++ -multiInst -openFoldersAsWorkspace change.log
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Argumenty wiersza poleceń (H1) -openFoldersAsWorkspace (H2) Opis działania (H3)