Argumenty wiersza poleceń#

-p#

Po uruchomieniu programu Notepad++ nastąpi przejście za konkretny znak (względem wszystkich znaków) we wszystkich plikach wskazywanych przez argument filePath. Argument -p nie ma zastosowania dla pozostałych plików, np. tych odtworzonych z pliku domyślnej sesji.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -p<pos> filePath

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Argument -p ma silniejsze działanie niż argumenty -n i -c, dlatego zawsze przesłoni wartości z obu tych argumentów. Przewijanie za konkretny znak działa na podobnej zasadzie, jak ma to miejsce w oknie Przejdź do dla trybu konkretnego znaku.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -p5 change.log
notepad++ -multiInst -p5 change.log

notepad++ -multiInst -p-5 change.log
notepad++ -multiInst -p0 change.log
notepad++ -multiInst -p1 change.log
notepad++ -multiInst -p10 change.log

notepad++ -multiInst -p10 change.log license.txt readme.txt
notepad++ -multiInst -p300 change.log license.txt readme.txt
notepad++ -multiInst -p999999 change.log license.txt readme.txt

// Błędne przypadki

notepad++ -multiInst -p10
notepad++ -multiInst -p10 c*
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Argumenty wiersza poleceń (H1) -p (H2) Opis działania (H3)