Exuberant Ctags#

Program ctags#

--file−scope#

Argument --file−scope odpowiada za dodawanie (domyślnie) lub pomijanie tagów statycznych w tagach pochodzących z bieżącego wywołania programu ctags.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --file−scope[=value] [--argument | -argument] [path]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Kilka uwag odnośnie stosowania argumentu --file−scope:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --file−scope=yes *								:: tagi statyczne są dodawane
ctags --file−scope=on *
ctags --file−scope=1 *
ctags ---file−scope="" *
ctags --file−scope= *
ctags --file−scope *
ctags *

ctags --file−scope=no *									:: tagi statyczne są pomijane
ctags --file−scope=off *
ctags --file−scope=0 *

ctags --file−scope=yes --file−scope=no *				:: tagi statyczne są pomijane
ctags --file−scope=no ---file−scope=yes *				:: tagi statyczne są dodawane

ctags --file−scope=yes test.c --file−scope=no test.java	:: tagi statyczne są dodawane dla pliku 'test.c' i pomijane dla pliku 'test.java'

:: Błędne przypadki

ctags --file−scope
ctags --file−scope=cos
ctags --file−scope=" "
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) --file−scope (H3) Opis działania (H4)