Exuberant Ctags#

Program ctags#

--if0#

Argument --if0 dla bieżącego wywołania programu ctags odpowiada za włączenie lub wyłączenie (domyślnie) generowania tagów dla kodu umieszczonego wewnątrz dyrektywy #if0 (info1, info2).

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --if0[=value] [--argument | -argument] [path]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Kilka uwag odnośnie stosowania argumentu --if0:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --if0=yes *							:: przetwarzanie dyrektywy #if0 włączone
ctags --if0=on *
ctags --if0=1 *
ctags --if0="" *
ctags --if0= *
ctags --if0 *

ctags --if0=no *							:: przetwarzanie dyrektywy #if0 wyłączone
ctags ---if0=off *
ctags --if0=0 *
ctags *

ctags --if0=yes --if0=no *					:: przetwarzanie dyrektywy #if0 wyłączone
ctags --if0=no --if0=yes *					:: przetwarzanie dyrektywy #if0 włączone

ctags --if0=yes test.c --if0=no test.java	:: przetwarzanie dyrektywy #if0 włączone dla pliku 'test.c' i wyłączone dla pliku 'test.java'

:: Błędne przypadki

ctags --if0
ctags ---if0=cos
ctags --if0=" "
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) --if0 (H3) Opis działania (H4)