Zakładki#

W programie Notepad++ istnieje możliwość dodawania zakładek do dowolnej linii naszego kodu w aktualnie wybranym pliku. Dzięki temu można szybko przeskakiwać do poprzedniej/następnej zakładki reprezentującej konkretne miejsce w kodzie. Zakładki można potraktować jako dodatkowy wariant nawigacji po kodzie. Istotne jest to, że zakładki są zapamiętywane w sesji, co ułatwia tworzenie trwałych skrótów dla newralgicznych części naszego kodu w danym pliku. Przy domyślnych ustawieniach zakładki są widoczne w Obszarze edycji między pionową belką z numerami linii a pionową belką z marginesami w formie niebieskiego kółeczka Symbol zakładki w postaci niebieskiego kółeczka.

Notepad++ - przykładowe dodanie pięciu zakładek w pliku z polskim tłumaczeniem

Rysunek. Notepad++ - przykładowe dodanie pięciu zakładek w pliku z polskim tłumaczeniem

Zakładki można scharakteryzować następująco:

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Zakładki (H1)