Exuberant Ctags#

Program ctags#

-N#

Argument -N nakazuje programowi ctags, aby tagi z bieżącej generacji do oznaczania swojego położenia w kodzie źródłowym używały tylko wzorców wyszukiwania. Jest to skrócona wersja dla argumentu --excmd=p i --excmd=pattern. W celu zachowania spójnego wyniku dla wszystkich analizowanych plików najlepiej umieszczać argument -n jeszcze przed pierwszym analizowanym plikiem. Argument -n jest ignorowany w trybie etags.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags -N [--argument | -argument] [path]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Argument -N można podawać naprzemiennie z argumentem -n czy --excmd, nawet wiele razy (separatorem jest spacja), i każdy kolejny będzie miał wpływ tylko na te pliki, które występują bezpośrednio po nim.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags -N *							:: oznaczanie położenia wzorcami wyszukiwania
ctags --excmd=p *
ctags --excmd=pattern *

ctags --excmd=p -N *				:: oznaczanie położenia numerami linii
ctags -N --excmd=p *				:: oznaczanie położenia numerami linii

ctags --excmd=pattern -N *			:: oznaczanie położenia wzorcami wyszukiwania
ctags -N --excmd=pattern *			:: oznaczanie położenia wzorcami wyszukiwania

ctags -n -N *						:: oznaczanie położenia wzorcami wyszukiwania
ctags -N -n *						:: oznaczanie położenia numerami linii

ctags -N test.js -n test.html		:: oznaczanie położenia wzorcami wyszukiwania w pliku 'test.js', a potem numerami linii w pliku 'test.html'

:: Błędne przypadki

ctags -N
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) -N (H3) Opis działania (H4)