Przełączanie dokumentów#

Program Notepad++ oferuje własne dokowalne okno z listą wszystkich aktualnie otwartych plików, gdzie elementy listy ułożone są w sposób wertykalny (pionowo). Może to stanowić uzupełnienie dla pozostałych sposobów nawigacji po plikach. Samodzielne okno lub panel osadzony w kontenerze aktywujemy wybierając u góry na Pasku menu kolejno Ustawienia >> Ustawienia... >> Ogólne >> Lista dokumentów >> Pokazuj.

Notepad++ - panel Przełączanie dokumentów w lewym kontenerze

Rysunek. Notepad++ - panel Przełączanie dokumentów w lewym kontenerze

Lista z plikami podzielona jest na 2 kolumny z następującymi nagłówkami:

Całość bliźniaczo przypomina rozwiązanie oferowane przez wtyczkę Window Manager. Nie ma sensu opisywać wszystkiego ponownie. Niemniej jednak między tymi dwoma mechanizmami istnieją pewne różnice, o których warto wspomnieć (podmiotem jest omawiane tutaj Przełączanie dokumentów):

 1. Działa w 64-btiowej wersji programu.
 2. Brak osobnego polecenia na Pasku menu lub przycisku na Pasku narzędzi włączającego/wyłączającego całość. Można to kontrolować wyłącznie poprzez ustawienia programu (bug 3526).
 3. W ustawieniach programu można wyłączyć kolumnę z rozszerzeniem pliku.
 4. Brak trzeciej kolumny z pełną ścieżką do pliku. W dymku po najechaniu na element z listy wyświetlana zostaje pełna ścieżka do wskazywanego pliku (bug 4515).
 5. Sortowanie względem kolumn w obu kierunkach działa prawidłowo, ale podjęta decyzja nie zostaje zapamiętana po ponownym uruchomieniu programu.
 6. Zmiana szerokości kolumn nie zostaje zapamiętana po ponownym uruchomieniu programu. Nawet minimalizacja i maksymalizacja głównego okna programu powoduje utratę nowych ustawień.
 7. Można zaznaczać wiele elementów z listy, ale w menu kontekstowym tak zaznaczonej grupy (pod prawym klawiszem myszy) są tylko dwa polecenia: Zamknij lub Zamknij wszystko PRÓCZ tego.
 8. Kliknięcie kółkiem myszy na elemencie z listy nie powoduje jego zamknięcia.
 9. Panel integruje się z aktualnie wybranym motywem, tj. dla ciemnego motywu tło panelu również jest ciemne.
 10. Lista posiada nieco większe odstępy między poszczególnymi elementami, dlatego na tej samej powierzchni znajduje się mniej elementów.
 11. W trybie podwójnego widoku istnieje tylko jedna lista, i pliki z drugiego widoku umieszczane są na końcu tej listy, zaraz za plikami z pierwszego widoku.
 12. Próba przeciągania-upuszczania elementów z listy nigdy nie wygeneruje błędu całego programu, chociaż wciąż nie zmienia położenia elementów na liście, ale to dotyczy obu rozwiązań (bug 2221, bug 7690).
 13. Wygląd panelu nie podlega modyfikacji, ale to dotyczy obu rozwiązań (bug 7894).
 14. Brak pola do przeszukiwania elementów z listy, ale to dotyczy obu rozwiązań (bug 7899).

Różnic jest całkiem sporo, chociaż część z nich to w zasadzie błędy, które nie zostały naprawione do dnia dzisiejszego (nawet nie rozpoczęto prac). Z tego też powodu moim główny przełącznikiem między wieloma plikami w układzie wertykalnym wciąż pozostaje wtyczka Window Manager.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Przełączanie dokumentów (H1)