Pasek narzędzi#

Pasek narzędzi znajduje się w głównym oknie programu zaraz pod Paskiem menu. Zawiera on przyciski dla najczęściej używanych funkcji programu Notepad++. Po najechaniu na konkretny przycisk wyświetli się jego opis w postaci dymku. Niektóre przyciski mają charakter dwustanowy, tj. mogą być włączone lub wyłączone na stałe lub na żądanie w danej chwili, a podjęta decyzja zostaje zapamiętana nawet po ponownym uruchomieniu programu Notepad++.

Notepad++ - główne okno programu w trybie standardowego wyświetlania z zaznaczonym Paskiem narzędzi

Rysunek. Notepad++ - główne okno programu w trybie standardowego wyświetlania z zaznaczonym Paskiem narzędzi

Przy domyślnych ustawieniach programu Notepad++ jego Pasek narzędzi jest zawsze widoczny tylko w trybie standardowego wyświetlania i trybie podwójnego widoku. Nie mniej jednak można go wyłączyć na stałe poprzez ustawienia Paska narzędzi. Nie ma możliwości wyrywkowego pokazywania wyłączonego Paska narzędzi.

Pasek narzędzi razem z menu kontekstowym Obszaru edycji to dwa kluczowe elementy w programie NPP, które okazują się wybawieniem dla osób unikających całej masy niepotrzebnych skrótów klawiszowych. O dziwo w tych (niby) nowocześniejszych edytorach tekstowych obecność Paska narzędzi wcale nie jest taka oczywista.

Ustawienia Paska narzędzi#

Klikając u góry na Pasku menu kolejno Ustawienia >> Ustawienia... >> Ogólne >> Pasek narzędzi możemy kontrolować stanem włączenia/wyłączenia Paska narzędzi oraz rozmiarem jego przycisków:

Notepad++ - opcje Paska narzędzi w oknie Preferencje

Rysunek. Notepad++ - opcje Paska narzędzi w oknie Preferencje

Opcji jest niewiele a ich nazwy są na tyle oczywiste, że nie ma sensu opisywać każdej z osobna.

Manewrowanie przyciskami na Pasku narzędzi#

Program Notepad++ umieszcza na Pasku narzędzi stałą liczbę 31 domyślnych przycisków # (źródło z ich ikonkami) w ściśle określonej kolejności. Samym programem nie można w żaden sposób modyfikować tego stanu, tj. dodawać/usuwać domyślne przyciski lub zmieniać ich oryginalną kolejność.

Notepad++ - wszystkie domyślne przyciski Paska narzędzi

Rysunek. Notepad++ - wszystkie domyślne przyciski Paska narzędzi

Na szczęście powstała świetna wtyczka Customize Toolbar, która nie dość że znosi powyższe ograniczenia, to jeszcze dodaje 29 nowych przycisków dla kolejnych funkcji programu, a także pozwala tworzyć własne przyciski dla dowolnej funkcji programu lub wtyczek!

Własne ikonki dla przycisków#

Bez dodatkowych wtyczek program Notepad++ pozwala jedynie na ustawienie własnej ikonki w każdym z domyślnych przycisków (info z webarchive). Aby było to możliwe trzeba wykonać następujące kroki:

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Pasek narzędzi (H1) Ustawienia Paska narzędzi (H2) Manewrowanie przyciskami na Pasku narzędzi (H2) Własne ikonki dla przycisków (H3)