Argumenty wiersza poleceń#

-y#

Uruchamia główne okno programu Notepad++ w określonej pozycji względem górnej krawędzi ekranu. Wymuszenie początkowego położenia głównego okna programu wymaga jednoczesnego podania drugiego argumentu -x.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -x<LeftPos> -y<TopPos>

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -x -y
notepad++ -x0 -y0
notepad++ -x50 -y50

notepad++ -multiInst -x -y
notepad++ -multiInst -x0 -y0
notepad++ -multiInst -x50 -y50

notepad++ -multiInst -x-250 -y-250
notepad++ -multiInst -x-0 -y-0
notepad++ -multiInst -x250 -y250

// Błędne przypadki

notepad++ -multiInst -x250
notepad++ -multiInst -y250
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Argumenty wiersza poleceń (H1) -y (H2) Opis działania (H3)