Exuberant Ctags#

Program ctags#

Domyślne zachowanie#

Program ctags został tak zaprojektowany, aby jego wywołanie nie wymagało podawania wielu argumentów. Domyślnie przyjmowane są takie ustawienia, które są najpopularniejsze wśród jego użytkowników. Do zindeksowania bieżącego folderu roboczego wystarczy użyć jedno z poniższych wywołań:

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
ctags *			:: tagfile ma postać "test\plik.js"
ctags .\*		:: tagfile ma postać ".\test\plik.js"
ctags -R		:: tagfile ma postać ".\test\plik.js"
ctags -R *		:: tagfile ma postać "test\plik.js"
ctags -R .\*	:: tagfile ma postać ".\test\plik.js"

Pierwsze i drugie polecenie tworzy indeks dla wszystkich plików znajdujących się w bieżącym folderze roboczym (ale pomija jego podfoldery), a pozostałe polecenia biorą pod uwagę także wszystkie podfoldery w bieżącym folderze roboczym. Użycie "*" zamiast ".\*" powoduje, że ścieżki tagfile w tagach nie zawierają początkowych znaków ".\", przykładowo "test\plik.js" zamiast ".\test\plik.js".

Oto lista z najważniejszymi domyślnymi zachowaniami programu ctags po przekazaniu jedynego argumentu * lub -R, o których warto pamiętać:

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) Domyślne zachowanie (H3)