Exuberant Ctags#

Program ctags#

-o#

Argument -o określa ścieżkę względną lub bezwzględną do własnego pliku indeksu, który zostanie użyty dla tagów z bieżącego wywołania programu ctags, lub wyświetla je do standardowego wyjścia. Alternatywnie można skorzystać z identycznie działającego argumentu -f. Jeśli przekazano jakieś argumenty path to argument -o musi pojawić się jeszcze przed pierwszym takim argumentem, aby w ogóle zadziałał. Argument -o to jeden z odroczonych argumentów.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags -o value [--argument | -argument] [path]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Kilka uwag odnośnie stosowania argumentu -o (dotyczą także traktowanego w ten sam sposób argumentu -f):

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags -o tagi *
ctags -o - *

ctags -o tagi -R
ctags -o - -R

ctags -R -o tagi
ctags -R -o -

ctags -o tagi test.js test.html
ctags -o - test.js test.html

ctags -o tagi -o tagi test.js test.html
ctags -o tagi1 -o tagi2 test.js test.html	:: zapis do pliku 'tagi2'
ctags -o - -o - test.js test.html

ctags -o tagi -o - test.js test.html		:: wyświetlenie w standardowym wyjściu
ctags -o - -o tagi test.js test.html		:: zapis do pliku 'tagi'

ctags -o tagi test.js -o - test.html		:: zapis do pliku 'tagi'
ctags -o - test.js -o tagi test.html		:: wyświetlenie w standardowym wyjściu

ctags -o - * > output.txt					:: przekierowanie wyniku do pliku

:: Błędne przypadki

ctags -R -O tagi
ctags * -o tagi
ctags test.js -o -

ctags -o ""
ctags -o " "
ctags -o -tagi
ctags -o tagi -a
ctags -o tagi --append
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) -o (H3) Opis działania (H4)