Exuberant Ctags#

Program ctags#

--tag−relative#

Argument --tag−relative nakazuje programowi ctags, aby folderem odniesienia dla ścieżek względnych (tagfile) w tagach z bieżącej generacji był bieżący folder roboczy (domyślnie w trybie ctags) lub folder zawierający plik indeksu (domyślnie w trybie etags). W celu zachowania spójnego wyniku dla wszystkich analizowanych plików najlepiej umieszczać argument --tag−relative jeszcze przed pierwszym analizowanym plikiem.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --tag−relative[=value] [--argument | -argument] [path]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Kilka uwag odnośnie stosowania argumentu --tag−relative:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --tag−relative=yes *				:: tagfile tworzony względem domyślnego pliku indeksu i ma względną postać "plik.js"
ctags --tag−relative=on *
ctags --tag−relative=1 *
ctags --tag−relative="" *
ctags --tag−relative= *
ctags --tag−relative *

ctags --tag−relative=no *				:: tagfile tworzony względem folderu roboczego i ma względną postać "plik.js"
ctags --tag−relative=off *
ctags --tag−relative=0 *
ctags *

ctags --tag−relative=yes D:\test\*		:: tagfile ma bezwzględną postać "D:\test\plik.js"

ctags --tag−relative=yes -R				:: tagfile tworzony względem domyślnego pliku indeksu i ma względną postać "plik.js"
ctags -R --tag−relative=yes				:: tagfile tworzony względem domyślnego pliku indeksu i ma względną postać "plik.js"

ctags --tag−relative=no -R				:: tagfile tworzony względem folderu roboczego i ma względną postać ".\plik.js"
ctags -R --tag−relative=no				:: tagfile tworzony względem folderu roboczego i ma względną postać ".\plik.js"
ctags -R								:: tagfile tworzony względem folderu roboczego i ma względną postać ".\plik.js"

ctags --tag−relative=yes -R *			:: tagfile tworzony względem domyślnego pliku indeksu i ma względną postać "plik.js"
ctags --tag−relative=no -R *			:: tagfile tworzony względem folderu roboczego i ma względną postać "plik.js"
ctags -R *								:: tagfile tworzony względem folderu roboczego i ma względną postać "plik.js"

ctags --tag−relative=yes test.js test.html
ctags --tag−relative=yes --tag−relative=no test.js test.html
ctags --tag−relative=no --tag−relative=yes test.js test.html
ctags --tag−relative=yes test.js --tag−relative=no test.html
ctags --tag−relative=no test.js --tag−relative=yes test.html

ctags --tag−relative=yes -f - -R		:: tagfile tworzony względem domyślnego pliku indeksu i ma względną postać "plik.js"
ctags --tag−relative=no -f - -R			:: tagfile tworzony względem folderu roboczego i ma względną postać ".\plik.js"

ctags --tag−relative=yes -f folder\tags -R	:: tagfile tworzony względem własnego pliku indeksu `tags`
ctags --tag−relative=no -f folder\tags -R	:: tagfile tworzony względem folderu roboczego i ma względną postać ".\plik.js"

:: Błędne przypadki

ctags --tag−relative
ctags --tag−relative=cos
ctags --tag−relative=" "
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) --tag−relative (H3) Opis działania (H4)