Exuberant Ctags#

Program ctags#

-x#

Argument -x nakazuje programowi ctags, aby tagi z bieżącego wywołania programu ctags zostały wyświetlone do standardowego wyjścia w czytelnym formacie tabelarycznym. Jeśli przekazano jakieś argumenty path to argument -x musi pojawić się jeszcze przed pierwszym takim argumentem, aby zainicjować wyświetlanie danych do standardowego wyjścia.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags -x [--argument | -argument] [path]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Kilka uwag odnośnie stosowania argumentu -x:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags -x *

ctags -x -R
ctags -R -x

ctags -x -f - *						:: zadziała `-x`
ctags -f - -x *						:: zadziała '-x'

ctags -x test.js test.html
ctags -x -x test.js test.html		:: drugi '-x' jest ignorowany
ctags -x test.js -x test.html		:: drugi '-x' jest ignorowany
ctags -x test.js test.html -x		:: drugi '-x' jest ignorowany

ctags test.js -x test.html			:: w pliku indeksu tagi dla pliku 'test.html' będą miały czytelny format tabelaryczny

ctags -x * > output.txt				:: przekierowanie wyniku do pliku

:: Błędne przypadki

ctags -X
ctags -X *

ctags -x
ctags * -x

ctags -x -a
ctags -x --append
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) -x (H3) Opis działania (H4)