Exuberant Ctags#

Program ctags#

--exclude#

Argument --exclude steruje wykluczeniami przy analizowaniu pliku/plików lub folderu/folderów dla bieżącego wywołania programu ctags.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --exclude[=value] [--argument | -argument] [path]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Kilka uwag odnośnie stosowania argumentu --exclude:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --exclude=""								:: wyłączenie wszystkich wzorców wykluczających
ctags --exclude=								:: wyłączenie wszystkich wzorców wykluczających
ctags --exclude									:: wyłączenie wszystkich wzorców wykluczających

ctags --exclude=@files -R						:: pobranie wzorców wykluczających z pliku `files`
ctags --exclude=@files1 --exclude=@files2 -R	:: pobranie wzorców wykluczających z pliku `files1` i `files2`

ctags --exclude="" --exclude="folder" -R		:: pomijanie plików/folderów z nazwą 'folder'
ctags --exclude="folder" --exclude="" -R		:: wyłączenie wszystkich wzorców wykluczających

ctags --exclude="test.js" -R					:: pomijanie konkretnego pliku `test.js`

:: Błędne przypadki

ctags * --exclude
ctags --exclude=cos
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) --exclude (H3) Opis działania (H4)