Exuberant Ctags#

Program ctags#

-a#

Argument -a nakazuje programowi ctags, aby tagi z bieżącej generacji zostały dołączone do już istniejących tagów w pliku indeksu, a nie całkowicie je zastępowały. Jest to skrócona wersja dla argumentu --append. Jeśli przekazano jakieś argumenty path to argument -a musi pojawić się jeszcze przed pierwszym takim argumentem, aby w ogóle zadziałał. Argument -a to jeden z odroczonych argumentów.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags -a [--argument | -argument] [path]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że argument -a nie zadziała w sytuacji, kiedy tagi z bieżącej generacji spróbujemy wyświetlić do standardowego wyjścia poprzez argument -f -, -o -, -x lub --filter, o czym zostaniemy poinformowani stosownym komunikatem "ctags: append mode is not compatible with tags to stdout".

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags -a *
ctags --append=yes *
ctags --append=on *
ctags --append=1 *
ctags --append="" *
ctags --append= *
ctags --append *

ctags --append=no *
ctags --append=off *
ctags --append=0 *
ctags *

ctags -a -R
ctags -R a
ctags -a test.js test.html

ctags -a --append=no test.js
ctags --append=no -a test.js
ctags -a -Lpliki
ctags -Lpliki -a

:: Błędne przypadki

ctags -a
ctags -A
ctags * -a
ctags test.js -a
ctags -a -f - *
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) -a (H3) Opis działania (H4)