Zakres zestawu znaków#

Począwszy od Notepada++ 5.9.1 wydanego 2011-06-01 (info z webarchive) w programie występuje dodatkowe okno pozwalające odnaleźć w danych tekstowych z aktualnie wybranej karty wszystkie te znaki, które pochodzą z konkretnego zakresu w zastosowanym kodowaniu (działa tylko dla znaków w zakresie 0-255). Przywołujemy je wybierając u góry na Pasku menu kolejno Szukaj >> Szukaj znaków z zakresu...

Notepad++ - okno Zakres zestawu znaków w domyślnym stanie

Rysunek. Notepad++ - okno Zakres zestawu znaków w domyślnym stanie

W oknie Zakres zestawu znaków możemy wyróżnić następujące elementy:

Wszelkie zmiany w oknie Zakres zestawu znaków są utrzymywane tylko dla bieżącej sesji z programem Notepad++, co oznacza, że po ponownym uruchomieniu programu wszystko wróci do domyślnych wartości.

W ujęciu praktycznym byłaby to bardzo ciekawa funkcja, szczególnie przy tekście o dużych objętościach ze znakami spoza ASCII podanymi wprost (tj. bez użycia dodatkowych znaków uniku), ale ograniczenie mechanizmu do pierwszych 256 znaków (przedział 0-255) danego kodowania powoduje, że jego przydatność w stosunku do obecnie najpopularniejszego i w zasadzie jedynie słusznego zestawu znaków Unicode jest, delikatnie mówiąc, niewielka.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Zakres zestawu znaków (H1)