Exuberant Ctags#

Program ctags#

--version#

Argument --version wyświetla podstawowe informacje o programie ctags. Identyczne informacje znajdują się w pierwszej części danych zwracanych przez argument --help lub --license. Argument --version to jeden z przerywających argumentów.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --version

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Do podstawowych informacji o programie ctags można zaliczyć:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --version
ctags --version > version.txt	:: przekierowanie opisu do pliku

Efekt:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
Exuberant Ctags 5.8, Copyright (C) 1996-2009 Darren Hiebert
 Compiled: Jul 9 2009, 17:05:35
 Addresses: <dhiebert@users.sourceforge.net>, http://ctags.sourceforge.net
 Optional compiled features: +win32, +regex, +internal-sort
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) --version (H3) Opis działania (H4)